Sắp có văn bản định nghĩa cụ thể “đơn vị sự nghiệp công lập là gì?”

Chủ đề   RSS   
 • #487398 17/03/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 264 lần


  Sắp có văn bản định nghĩa cụ thể “đơn vị sự nghiệp công lập là gì?”

  Đó là Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến có hiệu lực trong năm 2018, thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP.

  Dự thảo Nghị định này làm rõ các thuật ngữ sau:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

  - Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập là việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi, chuyển giao để hình thành tổ chức mới.

  - Đơn vị tự chủ tài chính là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

  - Đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu là các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám chữa bệnh phong, lao, tâm thần, nghiên cứu khoa học cơ bản, văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia, bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công, hoạt động đối ngoài.

  Để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính

  Trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Đây là nội dung được bổ sung vào điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại file đính kèm.

   
  2870 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận