Sắp có quy định mới về biên chế công chức

Chủ đề   RSS   
 • #492751 28/05/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  Sắp có quy định mới về biên chế công chức

  Dự kiến trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Theo đó, Nghị định này đề cập đến quy định về biên chế công chức như sau:

  Về số lượng cấp phó người đứng đầu Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ:

  - Đối với cấp phó người đứng đầu Vụ thuộc: Nếu Vụ có từ 15 – 20 biên chế công chức thì bố trí tối đa 02 người.

  - Đối với cấp phó người đứng đầu Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ:

  + Tổ chức, đơn vị có 03 phòng trở xuống được bố trí 01 người.

  + Tổ chức, đơn vị có từ 04 phòng đến 06 phòng trở lên được bố trí tối đa 02 người

  + Tổ chức, đơn vị có trên 06 phòng được bố trí tối đa 03 người

  Để thành lập Vụ, Phòng, Cục phải đáp ứng điều kiện cần biên chế công chức tối thiểu, cụ thể:

  - Đối với điều kiện thành lập Vụ: phải cần tối thiểu 15 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Đối với điều kiện thành lập Phòng trong tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ: phải cần tối thiểu 07 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Đối với điều kiện thành lập Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Cục, Văn phòng, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục; Phòng thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập: phải cần tối thiểu từ 07 biên chế công chức để thực hiệm nhiệm vụ được giao.

  Đối với Phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng Cục, Cục: phải cần tối thiểu 07 người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Đối với điều kiện thành lập Cục: phải cần tối thiểu 30 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Đối với điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: phải cần tối thiểu 25 người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Về số lượng Phó Trưởng Phòng:

  - Đối với Phòng trong tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ (Thanh tra, Văn phòng, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ,...)

  + Phòng từ 9 đến 11 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng Phòng

  + Phòng có từ 12 biên chế bố trí tối đa 02 Phó Trưởng Phòng.

  - Đối với Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Cục, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Phòng thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, tổng cục.

  + Phòng từ 7 đến 10 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng Phòng

  + Phòng có từ 11 biên chế trở lên bố trí tối đa 02 Phó Trưởng Phòng.

  Xem chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Tờ trình Dự thảo ở file đính kèm.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 28/05/2018 09:39:40 SA
   
  5552 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #492796   28/05/2018

  zich-nt
  zich-nt
  Top 500
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2016
  Tổng số bài viết (110)
  Số điểm: 772
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


   Đợi cái Nghị định  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thôi

   
  Báo quản trị |