Sắp có Nghị quyết mới hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #533733 28/11/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Sắp có Nghị quyết mới hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự

   

  HĐTP TANDTC đang dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

  Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về việc áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời như sau:

  Chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây, cơ quan, tổ chức, cá nhân được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này mới có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự:

  a) Để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự có liên quan trực tiếp đến vụ án đang được Tòa án giải quyết và cần phải được giải quyết ngay, nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của đương sự;

  b) Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ trong trường hợp chứng cứ đang bị tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được;

  c) Để bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, tức là bảo toàn mối quan hệ, đối tượng hiện có liên quan đến vụ án đang được Tòa án giải quyết;

  d) Để bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án tức là làm cho chắc chắn các điều kiện để khi bản án, quyết định của Tòa án được thi hành thì có đầy đủ điều kiện để thi hành án.

  Trong quá trình giải quyết việc dân sự thì Tòa án không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

  Ví dụ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự thì yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp là yêu cầu về kinh doanh thương mại được giải quyết theo trình tự giải quyết việc dân sự. Do vậy, khi giải quyết yêu cầu này, Tòa án không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

  Nghị quyết này hướng dẫn một số quy định tại Chương VIII về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự

  Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật Tố tụng dân sự.

  Mời bạn xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   

   
  2620 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534433   02/12/2019

  Haitran1995
  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Việc có các Nghị quyết và có các văn bản dứoi luật để hứong dẫn cho Bộ luật  Tố tụng dân sự là cần thiết.  Vì trong bộ luật vẫn còn có nhiều điểm chung chung dẫn đến việc khó áp dụng. Nghị quyết huớng dẫn về thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời nói riêng và các nội dung khác nói chung sẽ khiến việc áp dụng bộ luật dễ dàng hơn.

  Cập nhật bởi Haitran1995 ngày 03/12/2019 08:10:25 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haitran1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/12/2019)
 • #534509   03/12/2019

  Hệ thống văn bản Việt Nam  luôn gồm Luật và các văn bản dứoi luật, cụ thể là Nghị định, nghị quyết, thông tư. Việc có thêm Nghị quyết để hứong dẫn nội dung cụ thể trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015 là cấp thiết và phục vụ tốt hơn cho việc áp dụng luật, tránh sự khó khăn hoặc mâu thuẫn khi áp dụng.

   
  Báo quản trị |