Sắp ban hành quy định về tài sản bảo đảm khoản vay đặc biệt của TCTD bị kiểm soát đặc biệt

Chủ đề   RSS   
 • #571648 29/05/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Sắp ban hành quy định về tài sản bảo đảm khoản vay đặc biệt của TCTD bị kiểm soát đặc biệt

  Tài sản đảm bảo khoản vay đặc biệt của TCTD bị kiểm soát đặc biệt

  Tài sản đảm bảo khoản vay đặc biệt của TCTD bị kiểm soát đặc biệt 

  Đây là nội dung Dự thảo Thông tư Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thay thế cho Thông tư 01/2018/TT-NHNN đang có hiệu lực thi hành. Hiện nay, Thông tư 01 chưa có quy định về nội dung trên.

  Cụ thể, Điều 13 Dự thảo quy định về Tài sản bảo đảm của các khoản vay này gồm những nội dung sau:

  (1) Trường hợp vay đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5 Dự thảo, bên đi vay phải sử dụng tài sản bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

  a) Cầm cố giấy tờ có giá bao gồm: tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; trái phiếu Chính phủ (gồm: tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương, công trái xây dựng Tổ quốc); trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (gồm: trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn); trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát hành;

  b) Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc), ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là ngân hàng thương mại nhà nước);

  c) Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại quy định tại điểm b Khoản này) và doanh nghiệp khác;

  d) Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức tín dụng).

  (2) Trong thời gian vay đặc biệt, trường hợp tài sản bảo đảm không còn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 14 Dự thảo, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tài sản bảo đảm không đáp ứng điều kiện, bên đi vay phải bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 14 Dự thảo để tổng giá trị tài sản bảo đảm không thấp hơn tổng giá trị tài sản bảo đảm trước khi bổ sung, thay thế.

  (3) Trường hợp vay đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Dự thảo, bên đi vay phải bổ sung tài sản bảo đảm theo quy định tại Dự thảo.

  (4) Sau khi bên đi vay trả hết nợ gốc và lãi vay đặc biệt, bên cho vay thực hiện chấm dứt cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt.

  (5) Giá trị tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo.

  Ngoài ra, Điều 14 Dự thảo này còn quy định về điều kiện dành cho các tài sản đảm bảo.

  Khi đi vào hiệu lực, Thông tư đang được dự thảo sẽ thay thế cho Thông tư 01/2018/TT-NHNN và chấm dứt hiệu lực Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-NHNN.

  Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm.

   

   
  737 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận