Sắp ban hành Nghị định mới về Thuế và Tiền lương

Chủ đề   RSS   
 • #346678 25/09/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4349 lần


  Sắp ban hành Nghị định mới về Thuế và Tiền lương

  Chính phủ sắp ban hành các Nghị định quan trọng về Thuế và Tiền lương, cụ thể như sau:

  1. Thuế

  Chính phủ sắp ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại:

  - Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  - Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi.

  - Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng.

  - Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Theo đó, có nội dung quy định về cải cách TTHC như:

  (i) Chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý (qua đó giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 04 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống).

  (ii) Bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm (giảm số lần khai thuế TNDN từ 05 lần/năm xuống còn 01 lần/năm).

  (iii) Bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  Thực hiện giải pháp này, góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm (trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ).

  Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Nghị định 65/2013/NĐ-CP, 83/2013/NĐ-CP, 209/2013/NĐ-CP, 218/2013/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành theo thủ tục rút gọn – Nghị quyết 56/NQ-CP ngày 04/8/2014.

  Và Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định trên để thực hiện ngay.

  2. Tiền lương

  Chính phủ sắp ban hành Nghị định mới quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

  Theo đó, Nghị định này sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng (được áp dụng từ 01/01/2015) và thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP

  Mức lương mới dự kiến như sau:

  - Vùng I: 3.1 triệu đồng/người/tháng (tăng 14.81%)

  - Vùng II: 2.7 triệu đồng/người/tháng (tăng 12.50%)

  - Vùng III: 2.4 triệu đồng/người/tháng (tăng 14.29%)

  - Vùng II: 2.2 triệu đồng/người/tháng (tăng 15.79%)

  Xem thêm Tại đây

  (Tổng hợp)

   
  5001 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  maithuyphu (26/09/2014) quetiennhat (25/09/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận