Sắp bãi bỏ hàng loạt mẫu hợp đồng liên quan đến công chứng, chứng thực

Chủ đề   RSS   
 • #444752 04/01/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  Sắp bãi bỏ hàng loạt mẫu hợp đồng liên quan đến công chứng, chứng thực

  Mới đây, Bộ Tư pháp vừa có chỉ đạo Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật.

  Theo đó, sẽ bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất với lý do các văn bản làm căn cứ ban hành như Luật đất đai 2003, Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực đã hết hiệu lực. Các nội dung của Thông tư liên tịch này hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất đến nay không cần thiết, không còn phù hợp với các quy định mới của văn bản có hiệu lực cao hơn.

  Sắp bãi bỏ hàng lọat mẫu hợp đồng liên quan đến công chứng, chứng thực

  Do đó, đương nhiên các mẫu hợp đồng được sử dụng tại Phòng Công chứng, UBND xã, phường, thị trấn cũng hết hiệu lực, cụ thể như sau:

  1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 05/HĐCĐ, 35/HĐCĐ)

  2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 06/HĐCN, 36/HĐCN)

  3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 07/HĐCN, 37/HĐCN)

  4. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 08/HĐMB, 38/HĐMB)

  5. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 09/HĐMB, 39/HĐMB)

  6. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 10/HĐTA, 40/HĐTA)

  7. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu số 11/HĐTA, 41/HĐTA)

  8. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 12/HĐTA, 42/HĐTA)

  9. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 13/HĐTA, 43/HĐTA)

  10. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 14/HĐT, 44/HĐT)

  11. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 15/HĐT, 45/HĐT)

  12. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 16/HĐT, 46/HĐT)

  13. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 17/HĐT, 47/HĐT)

  14. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 18/HĐTC, 48/HĐTC)

  15. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Mẫu số 19/HĐTC, 49/HĐTC)

  16. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 20/HĐTC, 50/HĐTC)

  17. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 21/HĐTC, 51/HĐTC)

  18. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 22/HĐGV, 52/HĐGV)

  19. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 23/HĐGV, 53/HĐGV)

  20. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 24/HĐGV, 54/HĐGV)

  21. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 25/HĐGV, 55/HĐGV)

  22. Hợp đồng uỷ quyền (Mẫu số 26/HĐUQ, 56/HĐUQ)

  23. Di chúc (Mẫu số 27/DC, 57/DC)

  24. Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 28/VBPC, 58/VBPC)

  25. Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 29/VBN, 59/VBN)

  26. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC, 60/VBTC)

  Ngoài ra, Thông tư này cũng bãi bỏ các văn bản sau đây:

  - Quyết định 483/TTCB-QĐ ngày 26/07/1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính ngành tư pháp.

  - Thông tư 339/1998/TT-BTP hướng dẫn kế họach triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

  - Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

  - Thông tư 07/2005/TT-BTP hướng dẫn thi hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước;

  - Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và Tờ trình Dự thảo.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 04/01/2017 10:55:23 SA
   
  10957 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  everwin (27/08/2018) HaiVIB (15/03/2017) bachduong222 (06/01/2017) thb2013 (04/01/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận