Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

Chủ đề   RSS   
 • #578982 31/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 66 lần


  Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

  Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ quy định:

  "Điều 60. Xử lý chuyển tiếp

  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

  2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này"

   Theo các quy định trên, giai đoạn từ 01/01/2022-30/06/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử trước khi Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in, nếu trong thời gian này, doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan thuế thì phải chuyển sang thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

  Từ 1/7/2022, tất cả các doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và áp dụng các quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ.

   
  795 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mibietchi vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579114   31/12/2021

  Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

  Ngoài ra căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định 1832/QĐ-BTC năm 2021:
  "Điều 1. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 11/2021.
  Điều 2. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính."
  =>> Như vậy nếu ở Thành phố Hồ Chí Mình đã bắt đầu chuyển đổi từ tháng 11/2021 theo đó cơ quan thuế sẽ có tin nhắn, mail đến các doanh nghiệp đủ điệu kiện cở sở vật chất để tiến hành chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử.
   
  Báo quản trị |  
 • #579483   19/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hưu ích. Mặc dù nói việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc. Tuy nhiên, việc chuyển sang cử dụng hóa đơn điện tử đem lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển & lưu trữ hóa đơn, giảm thủ tục hành chính, an toàn, bảo mật. Sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp tiết kiệm tới 80% chi phí: In ấn, vận chuyển và lưu trữ hóa đơn. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu thủ công, tăng hiệu suất các nghiệp vụ có liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #580672   25/02/2022

  Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

  Cảm ơn bài viết của tác giả, đây là một trong những lưu ý quan trọng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, sản xuất. Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm  khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

   
  Báo quản trị |  
 • #582145   30/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (506)
  Số điểm: 3361
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 40 lần


  Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

  Thông tin bài viết chia sẻ của bạn rất hữu ích. Bài viết của bạn rất cần thiết cho những các doanh nghiệp, với quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, nội dung liên quan trước khi quy định pháp luật được áp dụng. 

   
  Báo quản trị |  
 • #582199   30/03/2022

  Sang năm 2022, có bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, hiện tại nghị định mới chỉ đang ở giai đoạn xây dựng dự thảo, chưa có văn bản chính thức, chưa có quy định từ ngày 01/01/2018 các doanh nghiệp bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay cả khi nghị định mới ra đời như đúng dự thảo, thì không bắt buộc toàn bộ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, bởi sẽ còn hóa đơn giấy tự in từ máy tính tiền, hóa đơn giấy đặt in do cơ quan thuế bán cho các doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu thành lập.

   
  Báo quản trị |