Sản phẩm thu hồi từ quá trình xử lý, tái chế có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

Chủ đề   RSS   
 • #567688 06/02/2021

  Sản phẩm thu hồi từ quá trình xử lý, tái chế có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

  Công ty chúng tôi hoạt động về lĩnh vực Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại. công ty đi vào hoạt động từ tháng 01/2020. Theo lĩnh vực hoạt động của công ty thì công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như sau miễn 4 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

  Nhờ luật sư tư vấn giùm vậy các sản phẩm thu hồi từ quá trình xử lý, tái chế thì công ty có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như thế nào.

  Xin cảm ơn luật sư

   
  943 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tanthiennhien.kt@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận