Sai thông tin trên giấy khai sinh làm lại như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #558544 25/09/2020

  keobeo9297

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2020
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 26 lần


  Sai thông tin trên giấy khai sinh làm lại như thế nào?

  Sai thông tin trên giấy khai sinh làm lại như thế nào?

  Giấy khai sinh - Hình minh họa

  Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Trường hợp những thông tin trên giấy khai sinh như họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh;... sai thì phải làm những gì? Theo dõi bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi trên nhé

  Khi nào làm thủ tục cấp lại và khi nào làm thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh?

   Trường hợp bị sai thông tin trên giấy khai sinh, thì không cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy khai sinh. Bởi thủ tục cấp lại giấy khai sinh, pháp luật quy định chỉ trong trường hợp việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất. (theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

  Trường hợp cải chính thông tin trên giấy khai sinh

  - Trường hợp bị sai thông tin trên giấy khai sinh, thì bạn cần làm thủ tục cải chính hộ tịch quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch. Cụ thể sai sót này bao gồm cả sai sót của người đi đăng ký hộ tịch và sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch. (Theo Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định).

  Thông tin trên giấy khai sinh bao gồm những gì?

  Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định nội dung trên giấy khai sinh bao gồm:

  a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;

  b) Quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

  c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh được cấp khi đăng ký khai sinh. Thủ tục cấp số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Căn cước công dân và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân, trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với Luật Hộ tịch và Nghị định này;

  d) Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

  Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó; trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế thì ghi rõ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra.

  đ) Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 của Luật Hộ tịch.

  Thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh

  Theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 có quy định thủ tục cải chính như sau:

  -  Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Mẫu tờ khai được đính kèm ở cuối bài. 

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cấp trích lục cho người yêu cầu.

  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

  Cập nhật bởi keobeo9297 ngày 25/09/2020 11:56:56 SA
   
  1058 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn keobeo9297 vì bài viết hữu ích
  mibietchi (18/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558607   26/09/2020

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh cho bạn là Ủy ban nhân cấp xã, nơi đăng ký khai sinh.

   

  Thủ tục đăng ký việc cải chính Giấy khai sinh

   

  Điều 13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định:

   

  “Điều 13. Ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch

   

  1. Ngay sau khi nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ bản sao trích lục ghi đầy đủ nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, bao gồm: Số, ngày, tháng, năm; tên cơ quan cấp; họ, tên người ký trích lục hộ tịch; báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu xác nhận.

   

  Trường hợp Sổ hộ tịch đã được chứng thực chuyển lưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này thì công chức làm công tác hộ tịch phải báo cáo bằng văn bản kèm bản chụp trích lục hộ tịch cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên để ghi tiếp nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng. Cơ quan tiếp nhận bản sao Sổ hộ tịch có trách nhiệm ghi nội dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng; Thủ trưởng cơ quan ký, đóng dấu xác nhận về nội dung đã ghi.

   

  2. Thủ trưởng cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch nhận được văn bản thông báo mà không thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch hoặc có trách nhiệm thông báo mà không thực hiện thông báo và gửi bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin hộ tịch sai lệch theo quy định của pháp luật.”

   
  Báo quản trị |