Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #578578 28/12/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Điều 6. Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân
  1. Trường hợp xác lập lại số định danh cá nhân do công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú yêu cầu công dân đó cung cấp giấy tờ, tài liệu hộ tịch chứng minh việc đã được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh để kiểm tra, xác minh, bổ sung vào hồ sơ quản lý và gửi yêu cầu đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.
  2. Trường hợp hủy số định danh cá nhân đã xác lập cho công dân do có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu liên quan đến thông tin về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, xác minh tính chính xác của các thông tin cần điều chỉnh và gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.
  3. Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, quyết định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Sau khi quyết định hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an phải cập nhật số định danh cá nhân mới cho công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.
  4. Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú gửi thông báo bằng văn bản cho công dân về số định danh cá nhân mới được xác lập lại.
  ...
  Như vậy, nếu như sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh (Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;) thì Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú sẽ làm thủ tục để kiểm tra và gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.
   
   
  938 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578934   31/12/2021

  thuongnguyen2510
  thuongnguyen2510

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2016
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn thông tin hữu ích từ chia sẻ của bạn. Các vấn đề về căn cước công dân và mã số định danh đang được người dân hết sức quan tâm. Việc áp dụng các quy định mới khi chuyển đổi sang căn cước công dân gắn chip khiến cho người dân còn lúng tùng trong việc sửa đổi, đông bộ và sử dụng các giấy tờ chứng minh nhân thân. Rất mong có nhiều hướng dẫn tương tự.

   
  Báo quản trị |  
 • #580346   08/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Thông thường, chúng ta sẽ không quá chú ý vào ý nghĩa của các con số trên mã định danh cá nhân, nên nếu có sai sót sẽ không phát hiện ra. Từ bạn viết của bạn đã giúp mình hiểu hơn về mối quan hệ giữa mã tỉnh nơi đăng ký khai sinh và mã định danh cá nhân, cũng như cách giải quyết nếu có sai sót như trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #581796   27/03/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Trong trường hợp sai sót thông tin về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sửa lại. Cảm ơn những chia sẽ của bạn về mã định danh, nếu được thì có thể thêm quy trình thủ tục về việc sửa mã định danh trên CCCD, như vậy sẽ hoàn thiện hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #581886   28/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Rất cảm ơn bạn về những thông tin bạn cung cấp, mã số định danh hay giấy khai sinh là những vấn đề cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cá nhân đến suốt đời. Chính vì vậy mọi người nên lưu ý về vấn đề này để tránh mắc phải sai sót để không mất quá nhiều thời gian và công sức để đi chỉnh sửa những thông tin cá nhân này.

   
  Báo quản trị |  
 • #582558   31/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn thông tin từ bài viết của bạn. Thông tin bài viết chia sẻ của bạn rất hữu ích. Mã số định danh cá nhân có vai trò rất quan trọng trong giao dịch dân sự, thủ tục hành chính với những quy định cụ thể của pháp luật sẽ giải đáp thắc mắc của người dân.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #584436   29/05/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thực tế trong quá trình kiểm tra thông tin số định danh cá nhân thì rất nhiều trường hợp phát hiện thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến rất nhiều đến mọi người, với bài viết của bạn, hy vọng mọi người sẽ biết thêm thông tin.

   
  Báo quản trị |  
 • #584563   30/05/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn bài viết của bạn, khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân; tổ chức thực hiện việc điều chỉnh số định danh cá nhân và thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các hồ sơ, tàng thư liên quan.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #586261   27/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Sai sót về nơi đăng ký khai sinh dẫn đến sai mã tỉnh của số định danh thì phải làm sao?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Những giấy tờ liên quan đến như giấy tờ tuỳ thân hay những thứ dạng như về sự hiện diện của bản thân mình trên đời này thì phải luôn được để ý kỹ từng thông tin. Nhờ có bài viết của bạn mà mọi người sẽ chú ý hơn những thông tin trên giấy khai sinh để hạn chế ảnh hưởng đến mã tỉnh của số định danh. Từ đó mà mọi người có thể hạn chế được việc sai sót và phải đi sửa lại. Bài viết của bạn rất hữu ích.

   
  Báo quản trị |