Sách Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung miễn phí

Chủ đề   RSS   
 • #197996 01/07/2012

  vothithanhha

  Mầm

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/01/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 112 lần


  Sách Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung miễn phí

  Cuốn sách ebook Bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự (phần chung) gồm tập hợp 79 bài viết, tiểu luận, đề tài của các tác giả về các vấn đề lý luận, thực tiễn trong phần chung của Bộ Luật hình sự Việt Nam. 
  Sách gồm các phần và bài viết như sau:
  1. Khái niệm tội phạm, đồng phạm:

  • Bàn về khái niệm tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Tác giả: Ts. Trương Quang Vinh)
  • Sửa đổi khái niệm tội phạm trong BLHS hiện hành (Tác giả: Nguyễn Đức)
  • Các khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học (Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa)
  • Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và phạm tội có tổ chức (Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp)
  • Một số vấn đề về “phạm tội có tổ chức” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm (Tác giả: Trần Thu Hạnh)
  • Vấn đề tội phạm có tổ chức và TNHS pháp nhân trong sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999 (Tác giả: GS.TS Hồ Trọng Ngũ)
  • Một số vấn đề về đồng phạm quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Vấn đề mặt chủ quan của đồng phạm (Tác giả: Cao Thị Oanh)
  • Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm (Tác giả: Th.S Trần Hữu Tráng)

  2. Cấu thành tội phạm:

  • Các dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm (Tác giả: Trần Hoài Ân)
  • Lý luận cấu thành tội phạm trong khoa học luật hình sự (Tác giả: TS. Lê Cảm)
  • Phân loại cấu thành tội phạm và một số vấn đề về trách nhiệm hình sự (Tác giả: ThS. Cao Thị Oanh)
  • Các dạng cấu thành tội phạm trong bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Nguyễn Mai Bộ)
  • Phạm vi chủ thể của tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999 và một số vấn đề cần chú ý trong công tác điều tra hình sự (Tác giả: ThS. Bùi Kiên Điện)
  • Các trường hợp phạm nhiều luật trong luật hình sự (Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà)
  • Định tội danh trong trường hợp một hành vi thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm (Tác giả: Phan Anh Tuấn)
  • Pháp nhân có thể là chủ thể của tội phạm hay không? (Tác giả: T.S Phạm Hồng Hải)
  • Lỗi cố ý gián tiếp và tội có cấu thành hình thức (Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hương)
  • Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi (Tác giả: ThS. Lô Văn Lý)

  3. Trách nhiệm hình sự:

  • Phân hóa TNHS - Một số vấn đề lý luận cơ bản (Tác giả: PGS.TSKH. Lê Cảm - ThS. Cao Thị Oanh)
  • Về trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt (Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Sơn)
  • Một số vấn đề phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

  4. Thời hiệu truy cứu TNHS, miễn TNHS:

  • Về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự (Tác giả: Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt)
  • Một số vấn đề về thời hiệu truy cứu TNHS và cách tính thời hiệu truy cứu TNHS trong một số trường hợp cụ thể (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Về chế định miễn trách nhiệm hình sự (Tác giả: Ths Nguyễn Văn Cừ)
  • Hậu quả của việc áp dụng miễn TNHS: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật (Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt)
  • Phân biệt miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt (Tác giả: Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt)
  • Các trường hợp loại trừ TNHS liên quan đến nhân thân người phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

  5. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự:

  • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập! (Tác giả: Lê Nguyễn)
  • Bàn về độ tuổi chịu TNHS của người chưa thành niên (Tác giả: Hồ Nguyễn Quân)
  • Bộ Luật hình sự hiện hành mâu thuẫn trong quy định tuổi chịu TNHS và người đã thành niên (Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt)
  • Thế nào là người già? (Tác giả: Tiến Hiểu – Hồng Tú)
  • Nên thống nhất từ 60 là già (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

  6. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  • Bàn về mối quan hệ giữa cấu thành tội phạm và tình tiết tăng nặng TNHS (Tác giả: Trịnh Tiến Việt - Phan Thị Thủy)
  • Các tình tiết tăng nặng TNHS: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Tác giả: Trịnh Tiến Việt)
  • Bàn về tình tiết tăng nặng TNHS "phạm tội nhiều lần" quy định trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: ThS. Lê Văn Luật)
  • Các tình tiết tăng nặng TNHS phản ánh cách thức thực hiện tội phạm và một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS trong Bộ luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Bùi Kiến Quốc)
  • Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Tác giả: TS. Trần Đình Thắng)
  • Bàn về tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm g khoản 1 điều 46 BLHS (Tác giả: ThS. Lê Văn Luật)
  • Một số vấn đề về tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Về ảnh hưởng của các tình tiết giảm nhẹ trong việc quyết định hình phạt (Tác giả: Trịnh Tiến Việt)
  • Nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có được coi là tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Khoản 2 Điều 46 BLHS hay không? (Tác giả: Hoàng Thị Thu Hằng)

  7. Các tình tiết phạm tội:

  • Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết Phạm tội đối với trẻ em (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết “tự thú” và “đầu thú” trong thực tiễn xét xử (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Bàn về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong Bộ luật hình sự (Tác giả: Nguyễn Cường)
  • Tình tiết định tội "Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)

  8. Định tội danh và hình phạt:

  • Chính sách xử lý tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: PSG.TS. Nguyễn Ngọc Hòa)
  • Hai ý kiến về quyết định hình phạt trong Bộ luật hình sự (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
  • Vấn đề xác định và chuyển hóa tội danh nặng hơn, nhẹ hơn và ngược lại (Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Hậu)
  • Xung đột quan điểm trong việc xác định tội danh (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
  • Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của Tòa án (Tác giả: ThS. Chu Thị Trang Vân)
  • Toà án cấp phúc thẩm áp dụng Điều khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Một số vấn đề áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự khi quyết định hình phạt tù đối với người phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
  • Chế định miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Phan Thị Lệ Hằng)
  • Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
  • Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
  • Điểm mới trong bộ luật hình sự năm 1999 về hình phạt bổ sung (Tác giả: Đào Lệ Thu)
  • Vấn đề tổng hợp hình phạt tù với hình phạt cải tạo không giam giữ (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: ThS. Phạm Văn Báu)
  • Một số vấn đề về “tổng hợp hình phạt tù với án treo” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Về cách tính thời gian thử thách của án treo (Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Xuân)
  • Thực tiễn thi hành Nghị định 61/2000/NĐ-CP đối với người được hưởng án treo (Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiên)
  • Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
  • Nguyên lý của việc bỏ hay giữ hình phạt tử hình (Tác giả: Ths Bùi Ngọc Sơn)
  • Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Tác giả: TS. Trương Quang Vinh)
  • Trong pháp luật bảo lãnh khác bảo lĩnh ra sao? (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)

  9. Quy định đối với người chưa thành niên:

  • Khái niệm người chưa thành niên và khái niệm tội phạm do người chưa thành niên gây ra - cơ sở có tính pháp lí quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm và xử lí người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TGV.ThS. Bùi Thành Chung)
  • Hoàn thiện những quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Cao Thị Oanh)
  • Cần sửa đổi, bổ sung quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội(Tác giả: Ths. Phạm Văn Thiệu)
  • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
  • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên)

  10. Hoàn thiện Bộ Luật hình sự:

  • Một số vấn đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 1999 (Tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Quang Lộc)
  • Những vấn đề cần hướng dẫn thêm khi thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Tác giả: Trần Thị Hồng Việt)
  • Những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Tác giả: Nguyễn Thùy Dương)
  • Đổi mới chính sách hình sự - định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999 (Tác giả: PGS.TS Lê Thị Sơn)
  • Luật hình sự Việt Nam - Sự phát triển trong 20 năm đổi mới và các định hướng hoàn thiện (Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa)
  Cập nhật bởi vothithanhha ngày 01/07/2012 05:56:53 CH Cập nhật bởi vothithanhha ngày 01/07/2012 05:56:15 CH Cập nhật bởi vothithanhha ngày 01/07/2012 10:44:22 SA
   
  93306 | Báo quản trị |  
  108 thành viên cảm ơn vothithanhha vì bài viết hữu ích
  quangcute113 (23/02/2022) doosansh1 (02/11/2020) giangvks (14/09/2020) phapchebtg (18/03/2020) Nguyenngocthungan (29/09/2018) nnminh.hlu.le@gmail.com (17/10/2017) xxxboy (03/09/2017) daoxuandong (22/04/2017) Vetnha2017 (25/03/2017) chetnhacon (09/03/2017) HocVienTuPhap (06/03/2017) emdenvp (12/12/2016) Cl.duytom (29/11/2016) quangho97pro (22/11/2016) hathi1780 (08/11/2016) LOCTHEANH (01/11/2016) maruco_hlu (10/10/2016) linhphamlaw (24/09/2016) ndkhai1996 (21/09/2016) slcocc (30/04/2016) Monoshinki (06/04/2016) thanhdungulaw (17/03/2016) sh_bank (04/03/2016) trungkien9x (14/01/2016) ductrung977 (06/01/2016) N2Q_LKT (04/01/2016) Builamanh (16/11/2015) caophap22hlu (11/11/2015) haiyen10496 (30/09/2015) concobebe505 (30/09/2015) ngayngo123 (29/09/2015) hauphuongthao112 (22/09/2015) nhan96 (04/09/2015) khatvongttk (11/08/2015) phuongbang (10/08/2015) Sonthuy1199 (10/08/2015) HienNhatBan (10/08/2015) ngothingoc1293 (09/08/2015) trungkienqntr (09/08/2015) forever2007wvn (09/08/2015) nguyenhieulaw (09/08/2015) luatsongviet (09/08/2015) reymysterio_khoa (08/08/2015) nguyenthuy_ru (08/08/2015) hoahuongduong8 (08/08/2015) ngocanhle1994 (08/08/2015) hoaanbinh (08/08/2015) SunnyJenkins (08/08/2015) thanhng39 (08/08/2015) halien92 (05/08/2015) binhminhcondao (23/06/2015) vihuyen.vi.7 (22/05/2015) stp.pvbpq (12/05/2015) Ngocanhk39hlu (28/04/2015) cuteo12 (15/04/2015) ketnguyen (09/04/2015) nguyenlong0189 (08/04/2015) hoailamsvl (26/03/2015) tancauduong (20/03/2015) khoathads (08/01/2015) ltbphuong104 (17/12/2014) dotatminhtuan (11/12/2014) nguyendunghuelaw (08/12/2014) apple7594 (27/11/2014) duongtankhangtv (24/11/2014) phanvannguyen183 (19/11/2014) quycsb (01/11/2014) lethanhthao07121993 (25/09/2014) huynhducdu89 (04/09/2014) riverplate (26/08/2014) vuninhtt (31/07/2014) hipgov (20/06/2014) Pham_U_No (20/06/2014) hanoi2004 (20/06/2014) nguyenngocthaiyb (18/04/2014) Chuon2_Ot (10/02/2014) jechi_8x (12/01/2014) vtei_tnah (08/01/2014) pelivinhlong (27/12/2013) vanthuong11 (20/12/2013) xangwastewater (07/11/2013) tringuyen90 (01/11/2013) hoathuytinhltt (30/10/2013) hoyvan (03/10/2013) thanghd6 (25/09/2013) huantran17 (21/09/2013) nambathoctap (18/09/2013) haitinh23 (17/09/2013) vungtauthanh (17/08/2013) tamdaihiepa10 (05/07/2013) hocluat_gB776010 (02/05/2013) sloveu (10/04/2013) anhdung1803 (28/01/2013) Cutiebun (14/12/2012) penamhlu (27/10/2012) phanlaw (12/10/2012) nguyennguyenlaw (05/10/2012) lacdieptung (20/09/2012) BachThanhDC (19/09/2012) phapsumuatien_175 (19/09/2012) nguyenthang_hlu (08/09/2012) liephoquantinh (02/08/2012) nganle89 (27/07/2012) giabao_cn (26/07/2012) phanthu91 (10/07/2012) anhdv352 (02/07/2012) ha.p.toan (02/07/2012) Xmen-8711 (01/07/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận