Rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #523819 25/07/2019

  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng

  Đó là một trong nhiều nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ban ngành, địa phương, các chuyên gia, và doanh nghiệp có liên quan dự kiến trình Quốc hội
   
  Dự thảo đề xuất sửa đổi 46/168 điều của Luật Xây dựng. Các nội dung chủ yếu của dự thảo Luật sửa đổi theo các nhóm vấn đề: Cụ thể là hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan  như pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư công, quảng cáo, an toàn vệ sinh lao động...
   
  Cụ thể, phân tách trách nhiệm thẩm định của người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phân tách trách nhiệm thẩm định của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng; đơn giản hóa thủ tục hành chính với tích hợp công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng.
   
  Điểm nhấn của dự thảo Luật là đề xuất việc đơn giản hóa hồ sơ cấp phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày; mở rộng đối tượng được cấp phép theo giai đoạn và phân cấp việc cấp phép cho chính quyền địa phương… theo khoản 30 Điều 1 Dự thảo quy định:
   
  "30. Sửa đổi, bổ sung điểm d, e khoản 1 Điều 102 như sau:
   
  “ d) Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Đối với những công trình có quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp không thuộc đối tượng yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành về nội dung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 của Luật này.
   
  e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ và công trình quảng cáo đã có trong quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.”
   
  Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức tổ chức quản lý dự án theo hướng tăng quyền chủ động cho người quyết định đầu tư, giảm đối tượng dự án bắt buộc phải quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý chuyên ngành, khu vực… Đặc biệt dự thảo tập trung sửa đổi một số vướng mắc, bất cập thực tế trong quá trình triển khai thực hiện
   
  1696 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DT_DA vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận