Rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì có được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #590331 29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3282
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì có được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hay không?

  Căn cứ khoản 1 Điều 192 Luật đất đai 2013 quy định:

  "Điều 192. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

  ..."

  Căn cứ điểm e, điểm g khoản 1 Điều 84 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định:

  "Điều 84. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ

  1. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ có quyền sau đây:

  ...

  e) Được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng; thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng;

  g) Cá nhân được để lại quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, quyền sử dụng rừng cho người thừa kế theo quy định của pháp luật.

  ..." 

  Đối chiếu quy định trên, hộ gia đình, cá nhân có thể chuyển nhượng, tăng cho, thừa kế rừng sản xuất là rừng trồng. Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì hiện không có quy định cho phép hộ gia đình, cá nhân có thể chuyển nhượng, tăng cho, thừa kế. Do đó, không thể thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

   
  969 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023) ThanhLongLS (30/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590368   29/08/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì có được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hay không?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ.  Đất rừng sản xuất là đất nông nghiệp, được sử dụng chủ yếu vào mục đích kinh doanh sản xuất gỗ cây, lâm sản, các động vật rừng,… Cùng với đó, đất rừng sản xuất còn mang ý nghĩa bảo vệ và phòng rừng.

   
  Báo quản trị |