Rủi ro pháp lý liên quan đến Điều lệ doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #469737 03/10/2017

  hieu.nv

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rủi ro pháp lý liên quan đến Điều lệ doanh nghiệp

  chào Luật sư,

  Hiện tại tôi đang làm CV quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng, tôi đang gặp một vấn đề cần nhờ các Luật sư hỗ trợ giúp, cụ thể như sau:

  - Tôi đang cho vay một Doanh nghiệp dưới hình thức Cty TNHH MTV do tổ chức nước ngoài làm chủ sở hữu, mô hình tổ chức của cty là: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Trên điều lệ công ty có quy định Hội đồng thành viên được quyền quyết định vay vốn lên đến 70% tổng tài sản của BCTC gần nhất, và Điều lệ này không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết việc thay đổi.

  Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết theo Luật doanh nghiệp hiện hành (và những lần trước) đều thấy quy định Chủ sở hữu công ty sẽ quyết định các khoản vay trên 50% tổng tài sản tại BCTC năm gần nhất hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy định trong điều lệ công ty. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư mấy vấn đề sau:

  1.) Thẩm quyền Hội đồng thành viên của khách hàng tôi có được quyết định khoản vay trên 50% hay không (cụ thể thực tế tôi đang cho vay lên đến 55% tổng tài sản)

  2.) Điều lệ trên có quy định HĐTV quyết định khoản vay đến 70% tổng tài sản có phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành không (điều lệ trên được lập năm 2014)

  3.) Việc thay đổi Điều lệ công ty mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan cấp GCN Đầu tư có hợp lệ không?

   
  6316 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #469751   04/10/2017

  Chào bạn,

  Trong cty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu thì Hội đồng thành viên sẽ là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu để thực hiện các quyền của chủ sở hữu. Và HĐTV là cơ quan cao nhất của cty. Do đó, khoản vay của bạn chiếm 55% tổng tài sản mà để HĐTV thông qua thì quá an toàn rồi. Chỉ khi nào HĐTV không thông qua mà chỉ có người đại diện theo pháp luật quyết định thì bạn mới cần lưu ý đến thẩm quyền quyết định của người đại diện theo pháp luật hay HĐTV.

  Hiện nay thì khi thay đổi điều lệ sẽ không đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Trân trọng.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #469754   04/10/2017

  Chào bạn, về vấn đề của bạn, tôi có ý kiến như sau:

  Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) đều không quy định hội đồng thành viên của Công ty TNHH một thành viên về quyền quyết định khoản vay với tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất (tỷ lệ 50% mà bạn nói là đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

  "Quyền và nghĩa vụ của HĐTV đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan".

  Như vậy, Công ty TNHH một thành viên quy định: "Hội đồng thành viên được quyền quyết định vay vốn lên đến 70% tổng tài sản của BCTC gần nhất" là đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng không phải thông báo với Sở KHĐT khi thay đổi nội dung của điều lệ Công ty mà không liên quan đến các nội dung Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định phải đăng ký thay đổi hoặc thông báo thay đôi (tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh...).

  Việc bạn cho Công ty này vay khoản vay có giá trị lên đến 55% tổng tài sản thì thẩm quyền quyết định khoản vay vẫn thuộc HĐTV của Công ty, bởi điều lệ công ty này đã quy định: "HĐTV có quyền quyết định khoản vay lên đến 70%"- tức tỷ lệ tối đa là 70%, chỉ khi trên 70% tổng giá trị tài sản thì mới không thuộc thẩm quyền của HĐTV.

  Trân trọng!

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #469764   04/10/2017

  hainguyenlaw viết:

  Chào bạn, về vấn đề của bạn, tôi có ý kiến như sau:

  Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) đều không quy định hội đồng thành viên của Công ty TNHH một thành viên về quyền quyết định khoản vay với tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất (tỷ lệ 50% mà bạn nói là đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

  "Quyền và nghĩa vụ của HĐTV đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan".

  Như vậy, Công ty TNHH một thành viên quy định: "Hội đồng thành viên được quyền quyết định vay vốn lên đến 70% tổng tài sản của BCTC gần nhất" là đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng không phải thông báo với Sở KHĐT khi thay đổi nội dung của điều lệ Công ty mà không liên quan đến các nội dung Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định phải đăng ký thay đổi hoặc thông báo thay đôi (tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh...).

  Việc bạn cho Công ty này vay khoản vay có giá trị lên đến 55% tổng tài sản thì thẩm quyền quyết định khoản vay vẫn thuộc HĐTV của Công ty, bởi điều lệ công ty này đã quy định: "HĐTV có quyền quyết định khoản vay lên đến 70%"- tức tỷ lệ tối đa là 70%, chỉ khi trên 70% tổng giá trị tài sản thì mới không thuộc thẩm quyền của HĐTV.

  Trân trọng!

  Chào bạn,

  Căn cứ Khoản 1 Điều 79  và Điểm e khoản 1 điều 75 Luật doanh nghiệp 2014 thì có quy định về tỷ lệ cần được chủ sở hữu đồng ý (thông qua cơ quan đại diện là HĐTV)

  1. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty

  1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

  e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   

   

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #472198   25/10/2017

  truong_nhu
  truong_nhu
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (155)
  Số điểm: 2170
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 85 lần


   

  hieu.nv viết:

   

  chào Luật sư,

  Hiện tại tôi đang làm CV quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng, tôi đang gặp một vấn đề cần nhờ các Luật sư hỗ trợ giúp, cụ thể như sau:

  - Tôi đang cho vay một Doanh nghiệp dưới hình thức Cty TNHH MTV do tổ chức nước ngoài làm chủ sở hữu, mô hình tổ chức của cty là: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Trên điều lệ công ty có quy định Hội đồng thành viên được quyền quyết định vay vốn lên đến 70% tổng tài sản của BCTC gần nhất, và Điều lệ này không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết việc thay đổi.

  Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết theo Luật doanh nghiệp hiện hành (và những lần trước) đều thấy quy định Chủ sở hữu công ty sẽ quyết định các khoản vay trên 50% tổng tài sản tại BCTC năm gần nhất hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy định trong điều lệ công ty. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư mấy vấn đề sau:

  1.) Thẩm quyền Hội đồng thành viên của khách hàng tôi có được quyết định khoản vay trên 50% hay không (cụ thể thực tế tôi đang cho vay lên đến 55% tổng tài sản)

  2.) Điều lệ trên có quy định HĐTV quyết định khoản vay đến 70% tổng tài sản có phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành không (điều lệ trên được lập năm 2014)

  3.) Việc thay đổi Điều lệ công ty mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan cấp GCN Đầu tư có hợp lệ không?

   

   

  1&2/ Hội đồng thành viên của công ty đó hoàn toàn có quyền quyết định khoản vay trên 50% và Điều lệ quy định Hội đồng thành viên quyết định khoản vay đến 70% tổng tài sản là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

  Căn cứ Khoản 1 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2014: Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, hiện nay không có quy định nào hạn chế thẩm quyền của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên cả, do đó, Điều lệ quy định như trên không trái pháp luật.

  3/ Tùy theo nội dung được thay đổi trong Điều lệ là gì mà công ty có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Bạn có thể tra cứu các trường hợp thay đổi Điều lệ phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục cụ thể tại đây.

   
  Báo quản trị |