Rủi ro khi chuyển nhượng vốn góp cho công ty khác

Chủ đề   RSS   
 • #570920 29/04/2021

  Rủi ro khi chuyển nhượng vốn góp cho công ty khác

  Tình huống đặt ra: Công ty A thành lập năm 2000, vốn góp ban đầu 6 tỷ đồng và có tài sản là một mảnh đất. - Mảnh đất đó được công ty chi 60 tỷ để đền bù, giải tỏa và được huy động nguồn từ khoản vay hơn 54 tỷ của các thành viên góp vốn. -Giá đất giờ là 170 tỷ và công ty muốn bán. -Cách xử lý tránh thuế là công ty tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 170 tỷ và chuyển nhượng vốn cho công ty khác. Câu hỏi đặt ra là cách làm như trên sẽ gặp rủi ro gì và phương án xử lý tối ưu để hạn chế rủi ro. Hoặc có cách xử lý khác vẹn toàn hơn?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  Theo quy định trên thì khi góp đủ số vốn điều lệ doanh nghiệp mới tiến hành đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cố ý khai vốn ảo thì các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm đối với phần vốn ảo này.
  Bên cạnh đó khi chuyển nhượng cho công ty A phần vốn góp của công ty B (công ty có vốn điều lệ là 170 tỷ), công ty A có quyền khởi kiện anh để yêu cầu anh góp đầy đủ 170 tỷ cho công ty B => Khả năng mất trắng tiền bán đất rất cao.

  Ngoài ra, cần lưu ý thêm về giá trị chuyển nhượng vốn góp nếu hai bên thỏa thuận giá bán phần vốn góp thấp hơn giá thị trường có thể bị ấn định thuế theo Điều 54 Luật Quản lý thuế 2019:
  Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế
  1. Người nộp thuế bị ấn định thuế khi thuộc một trong các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sau đây:
  đ) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
  Cách làm trong tình huống trên có thể làm giảm số thuế phải nộp nhưng rủi ro rất cao, nên cân nhắc. Thay vì chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoàn toàn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty, song khi chuyển nhượng phần vốn góp công ty nên nộp thuế theo đúng quy định.

   
  662 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận