Re:tạm ứng hợp đồng - spam

Chủ đề   RSS   
 • #202099 19/07/2012

  Re:tạm ứng hợp đồng - spam

  hoanglienson1 viết:
  Mục III phần C TT130/2008/TT-BTC 
  "III. Doanh thu
  3.11. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị  hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
  "  Như bạn Hieuntvv

  Căn cứ TT129
  2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

  - Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Căn cứ theo thông tư 153

  2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn
  a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
  ...........
  - Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

   

  Như vậy trường hợp của bạn trangbt đưa ra thì bạn không xuất hóa đơn, mà chỉ ghi nhận là khoản ứng trước bạn nhé.

  Thời điểm nghiệm thu đối với hoạt động xây dựng, nếu trong hợp đồng quy định thanh toán theo khối lượng hoàn thành, thì thời điểm nghiệm thu từng hạng mục, khối lượng hoàn thành theo quy định tại hợp đồng( chứ không phải toand bộ công trình)  làm cơ sở cho thanh toán và xuất hóa đơn. Ví dụ quy định làm xong móng, tầng hầm sẽ thanh toán 70% khối lượng hoàn thành của hạng mục đó, như vậy ông phải xuất hóa đơn cho khách hàng voi tổng giá trị của hạng mục đó.

  Vậy nhé, chúc trangbt đưa ra giải pháp cho vấn đề tốt nhất.

   

  chuẩn quá

   
  4191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận