Quyết toán thuế TNCN cho NLĐ chuyển công việc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác trong năm

Chủ đề   RSS   
 • #593878 14/11/2022

  Quyết toán thuế TNCN cho NLĐ chuyển công việc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác trong năm

  Hiện nay, không ít các anh chị làm kế toán trong các doanh nghiệp thường loay hoay với vấn đề quyết toán thuế TNCN cho NLĐ chuyển công việc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác trong năm. Vậy mời mọi người cùng tham khảo các quy định về quyết toán thuế TNCN cho NLĐ trong trường hợp này nhé.

  Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì:

  Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

  [...]

  6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. [...] Cụ thể như sau:

  [...]

  d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

  d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

  d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  [...]”

  Như vậy, dù tiền lương của NLĐ có đạt mức phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế thì đều phải thực hiện quyết toán thuế. NLĐ ký kết HĐLĐ thời hạn từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm công ty trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế thì sẽ ủy quyền cho công ty đó thực hiện. Trường hợp NLĐ này được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

  Trước đây, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tuy nhiên hiện nay quy định này đã bị bãi bỏ bởi Điểm n Khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Và hiện vẫn hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện quyết toán thuế đối với trường hợp NLĐ chuyển từ công ty cũ sang công ty mới (không phải do công ty cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc công ty cũ và công ty mới trong cùng một hệ thống) trong năm. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, các quy định trên có thể được hiểu là nếu NLĐ chuyển từ công ty cũ sang công ty mới mà không phải do công ty cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc công ty cũ và công ty mới trong cùng một hệ thống thì các công ty này chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ công ty đó. 

  Hi vọng bài viết này hữu ích với mọi người.

   
  514 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594113   23/11/2022

  Quyết toán thuế TNCN cho NLĐ chuyển công việc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác trong năm

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, hiện nay việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định tại khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

   
  Báo quản trị |