Quyết toán thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #452116 19/04/2017

  Hanhnm

  Sơ sinh


  Tham gia:14/11/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết toán thuế TNCN

  Kính thưa Luật sư

  Tôi có trường hợp cần tư vấn về thuế TNCN như sau:

  - Trường hợp 1 người lao động làm việc tại Công ty đến tháng 10/2016 thì nghỉ hưu, cuối năm có giấy ủy quyền nhờ công ty quyết toán thuế tncn. Vậỵ cuối năm công ty có được quyết toán hộ thuế tncn cho người này không?

  - Công ty nộp thuế tncn theo quý và đã khấu trừ thuế tncn cho người này 3 quý và thu thuế t10/2016. Vậy nếu cuối năm quyết toán thuế cho người này thì được tính giảm trừ 10 tháng hay 12 tháng?

   

  Trân trọng.

  Mai Hạnh

   
  5159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459142   28/06/2017

  Trantranglong
  Trantranglong
  Top 500
  Female


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2017
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 52 lần


  Hi cậu.
  Mình không phải là Luật sư, mình chỉ là một cử nhân Luật,  xin đưa ra hướng giải quyết đối với trường hợp của cậu như sau, căn cứ vào   Tiết a.3 Khoản 1 Điều 36 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC hưỡng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sử đổi bổ sung, một số điều của các luật thuế về thuế 71/2013/QH13 và nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thu hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế và sửa đổi bổ sung một số diều của các nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Có quy định như sau:
   
  a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
  Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.”
   
  Vậy với trường hợp của công ty bạn thì chỉ cần quyết toán đến hết thời điểm người đó kết thúc hợp đồng với công ty bạn. 
   
   
  Báo quản trị |  
 • #462651   27/07/2017

  LS.Thanh
  LS.Thanh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2014
  Tổng số bài viết (75)
  Số điểm: 655
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 22 lần


  Hanhnm viết:

  Kính thưa Luật sư

  Tôi có trường hợp cần tư vấn về thuế TNCN như sau:

  - Trường hợp 1 người lao động làm việc tại Công ty đến tháng 10/2016 thì nghỉ hưu, cuối năm có giấy ủy quyền nhờ công ty quyết toán thuế tncn. Vậỵ cuối năm công ty có được quyết toán hộ thuế tncn cho người này không?

  - Công ty nộp thuế tncn theo quý và đã khấu trừ thuế tncn cho người này 3 quý và thu thuế t10/2016. Vậy nếu cuối năm quyết toán thuế cho người này thì được tính giảm trừ 10 tháng hay 12 tháng?

   

  Trân trọng.

  Mai Hạnh

  DO người lao động đến t10 nghỉ, do vậy công ty chỉ kê khai thuế TNCN đến t10/16 không cần ủy quyền quyết toán thuế, nếu người lao động đó đi làm ở đơn vị khác thì đơn vị đó sẽ quyết toán cho họ, nếu người lao động nghỉ hản mà họ muốn quyết toán thì họ tự làm quyết toán nộp tại chi cục thuế địa phương cư trú.

  Giảm trừ gia cảnh chỉ tính đến tháng 10/16

  LS.Công Thành

   
  Báo quản trị |