Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ việc

Chủ đề   RSS   
 • #581890 28/03/2022

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ việc

  Cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc là một trong những công việc bắt buộc phải thực hiện khi phát sinh nguồn thu nhập chịu thuế trong năm.

  Quy định về quyết toán thuế TNCN

  Quyết toán thuế TNCN là một công việc cần thiết với người lao động. Thực hiện việc này, cá nhân sẽ tiến hành kê khai số thuế theo năm, bao gồm số thuế phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa cũng như bù trừ thuế cho kỳ tiếp theo.

  Tất cả các cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương, từ sản xuất kinh doanh…phải làm quyết toán thuế TNCN. Đối với các cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập tại một tổ chức thì thường sẽ được tổ chức đó quyết toán thay, việc này còn được gọi là ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Còn cá nhân có phát sinh từ nhiều nguồn thu nhập thì phải tự làm quyết toán.

  Theo quy định pháp luật, quyết toán thuế TNCN có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp. Vậy lao động đã nghỉ việc có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán không?

  Theo điểm d, khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm…”

  Từ quy định trên có thể thấy, lao động chỉ có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, doanh nghiệp khi “thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế”.

  Do đó lao động đã nghỉ việc không thể ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp mà phải tự mình thực hiện quyết toán thuế TNCN.

  Thủ tục đối với cá nhân tự quyết toán thuế

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại 01 nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định sau:

  - Cá nhân cư trú do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  - Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

  Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

  Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định “Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2022.”

   
  520 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582011   29/03/2022

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ việc

  Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân cư trú có thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế. Nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  – Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

  – Cũng cá nhân trên và đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác trong năm không quá 10 triệu đồng. Và đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10%. Mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  – Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có). Để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho NLĐ. 

   
  Báo quản trị |