Quyết toán thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #556852 31/08/2020

  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Quyết toán thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

  Trong hoạt động của doanh nghiệp, nhiều trường hợp các doanh nghiệp vì nhu cầu và sự phát triển của công ty đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh. Việc thay đổi này ảnh hưởng đến các vấn đề về thông tin quyết toán thuế, vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan thuế để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

  Điều 15. Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả

  […]

  3. Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

  a) Người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

  a1) Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

  Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

   […]

  b) Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:

  b1) Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

  Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

  Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

  […]”

  Theo nội dung hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời Điểm thay đổi trụ sở trùng với thời Điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp Luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến. Còn đối với trường hợp thay đổi địa điểm trong cùng địa bàn tỉnh nhưng khác quận, huyện, thành phố thì cơ quan thuế nơi chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời diểm thay đổi địa chỉ với người nộp thuế và lập 1 bản thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm đến cho cơ quan thuế nơi chuyển đến; người nộp thuế không phải làm thủ tục quyết toán với cơ quan thuế.

   
  5150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận