Quyết định xử phạt vi phạm giao thông có hết hiệu lực không?

Chủ đề   RSS   
 • #600113 13/03/2023

  Quyết định xử phạt vi phạm giao thông có hết hiệu lực không?

  Có trường hợp người điều khiền vi phạm giao thông bị xử phạt qua hình ảnh hành vi chạy quá tốc độ quy định vào ngày 20/2/2022. Đến ngày 10/3/2023 mới nhận được thông báo vi phạm và liên hệ cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ vi phạm hành chính. Vậy thông báo vi phạm trên còn hiệu lực hay không?
   
  Đối với hiệu lực của quyết định xử phạt vi phạm hành chính do chạy quá tốc độ như sau:
   
  Căn cứ vào Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:
   
  “Điều 74. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
   
  1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội.
   
  2. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.”.
   
  Bên cạnh đó, căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2020/TT-BCA như sau:
   
  “19a. Trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính
   
  1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện:
   
  a) Xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
   
  b) Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở (theo mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử);
   
  c) Gửi thông báo (theo mẫu số 02/65/68) yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Nghị định số 135/2021/NĐ-CP).
   
  Từ các quy định trên, mọi người cần phải xem xét thông báo vi phạm hành chính nhận được vào ngày 10/3/2023 có quyết định khi nào? Liệu còn hiệu lực thi hành hay không? 
   
  Nếu không còn hiệu lực và xét thấy không cố tình, trì hoãn thì cá nhân, tổ chức không cần thực hiện nghĩa vụ vi phạm hành chính.
   
  2077 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lebuuyenulaw@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận