Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

Chủ đề   RSS   
 • #584804 31/05/2022

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

  Hiện tại không có quy định phải đóng dấu treo trên Quyết định xử phạt hành chính. Và theo quy định tại Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trong quyết định xử phạt hành chính chỉ có họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chứ không bắt buộc có dấu.

  Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

  "Điều 68. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

  a) Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định;

  b) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

  c) Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có);

  d) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

  đ) Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm;

  e) Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

  g) Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;

  h) Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

  i) Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  k) Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt;

  l) Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  m) Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

  ...”

  Như vậy, không có quy định phải đóng dấu treo trên Quyết định xử phạt.

   

   
  1704 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584809   31/05/2022

  Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

  Cám ơn bài viết hưu ích của bạn! Cách thức đóng dấu treo sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định chứ không có chuẩn chung luật định. Thông thường, khi đóng dấu treo thì đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục kèm theo văn bản chính theo quy định tại Điều 33 Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Việc đóng dấu treo lên văn bản không khẳng định giá trị pháp lý của văn bản đó mà chỉ nhằm khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính, ví dụ như đóng dấu treo vào phụ lục văn bản.

   
  Báo quản trị |  
 • #584822   31/05/2022

  Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn. Kể cả trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP cũng chỉ có hướng dẫn việc đóng dấu treo chứ không hề có quy định bắt buộc văn bản hành chính nói chung và quyết định xử phạt hành chính nói riêng cần phải đóng dấu treo. Việc đóng dấu treo được thực hiện theo thói quen từ khá lâu trong pháp luật Việt Nam với mục đích xác định được số tờ trong một văn bản hành chính cũng như đánh dấu được xuất phát từ cùng một đơn vị. Theo đó hạn chế được những tranh chấp có thể xảy ra xoay quanh việc chứng minh giá trị pháp lý của một văn bản hành chính hay hợp đồng, giao dịch dân sự của cả các cá nhân, tổ chức khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #587025   30/06/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định thì dấu treo được đóng lên các phụ lục kèm theo văn bản để xác minh phụ lục này thuộc văn bản chính, tránh các trường hợp giả, do đó mà với các văn bản có phụ lục kèm theo mới áp dụng được việc đóng dấu treo. Mặc dù xét về tính pháp lý, dấu treo không có thể hiện được tính pháp lý, nhưng để đảm bảo tính đúng đắn của văn bản thì các cơ quan nhà nước vẫn thường áp dụng việc đóng dấu treo. Đối với văn bản quyết định xử phạt hành chính, tương tự như quy định trên, đóng dấu treo không mang tính bắt buộc nhưng vẫn khuyến khích sử dụng trong trường hợp các các phụ lục kèm theo.

   
  Báo quản trị |  
 • #587043   30/06/2022

  Quyết định xử phạt hành chính có đóng dấu treo không?

  Việc đóng dấu treo lên văn bản không khẳng định giá trị pháp lý của văn bản đó mà chỉ nhằm khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính cũng như xác nhận nội dung để tránh việc giả mạo giấy tờ cũng như thay đổi giấy tờ. Có thể thấy đối với quyết định xử phạt hành chính không cần đóng dấu treo thì quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành. 

   
  Báo quản trị |