Quyết định do cơ quan tư pháp, lập pháp ban hành thì thể thức áp dụng quy định nào?

Chủ đề   RSS   
 • #576697 30/10/2021

  huynhuy

  Sơ sinh


  Tham gia:Cách đây vài giây
  Tổng số bài viết (0)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định do cơ quan tư pháp, lập pháp ban hành thì thể thức áp dụng quy định nào?

  Quyết định do cơ quan tư pháp, lập pháp ban hành thì sử dụng thể thức theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP phải không ạ?

  Mong mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn!

   

   
  123 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576701   30/10/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1142)
  Số điểm: 8070
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 175 lần


  Điều 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật) về …;thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, trừ văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; ..."

  Theo đó, Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định về thể thức, kỷ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, trừ văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

  Đối chiếu với Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì quyết định do cơ quan lập pháp, tư pháp ban hành không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do đó sẽ không áp dụng theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

  Quyết định do cơ quan tư pháp, lập pháp ban hành là văn bản hành chính theo Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, thể thức sẽ áp dụng theo Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. 

   

   
  Báo quản trị |