Quyết định của UBND Thành phố có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #547573 30/05/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Quyết định của UBND Thành phố có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

  Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

  "Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

  ...

  10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  ...

  13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  ...

  15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã."

  Đối với quyết định của UBND tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương thì tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

  "Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

  1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

  2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

  3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương."

  Như vậy, các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định các nội dung trên là văn bản quy phạm pháp luật.

  Đồng thời theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì các quyết định dưới đây do UBND ban hành không phải văn bản quy phạm pháp luật:

  "Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

  ...

  3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

  ...

  h) Quyết định phê duyệt kế hoạch;

  i) Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị;

  k) Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

  l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật."

   
  4936 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận