Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành không bị kháng cáo, kháng nghị

Chủ đề   RSS   
 • #603956 12/07/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1104)
  Số điểm: 8100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành không bị kháng cáo, kháng nghị

  Việc tiến hành hòa giải được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh; việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (12).png

  Đó là nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh trong một số lĩnh vực tại Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020, cụ thể tại Điều 35 như sau:

  Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án

  - Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có hiệu lực pháp luật và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

  - Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

  - Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành được thi hành theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

  Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án như sau: Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án

  Kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được công nhận khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Các bên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Các bên là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận, thống nhất;

  - Nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

  - Trường hợp các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

  - Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải, đối thoại thì thỏa thuận, thống nhất chỉ được công nhận khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của họ;

  - Trường hợp các bên thỏa thuận, thống nhất được một phần tranh chấp dân sự, một phần khiếu kiện hành chính thì chỉ được công nhận khi nội dung thỏa thuận, thống nhất không liên quan đến các phần khác của tranh chấp, khiếu kiện đó.

  Nội dung của Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  Căn cứ Điều 31 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

  Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, biên bản ghi nhận kết quả đối thoại phải có các nội dung sau đây:
   
  - Ngày, tháng, năm, địa điểm tiến hành phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại;
   
  -  Thành phần tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại;
   
  -  Diễn biến quá trình hòa giải, đối thoại; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành.
   
  - Trường hợp các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, còn đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;
   
  - Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải, đối thoại thì phải ghi rõ trong biên bản;
   
  - Ý kiến của các bên về việc yêu cầu hoặc không yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành;
   
  - Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên, người đại diện, người phiên dịch;
   
  - Chữ ký của Hòa giải viên;
   
  - Chữ ký xác nhận của Thẩm phán tham gia phiên họp.

  Do đó, đối với Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có hiệu lực pháp luật và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, vẫn có thể bị xem xét lại khi có căn cứ cho rằng nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên vi phạm một trong các điều kiện quy định tại điều 33 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. Thời hạn đề nghị xem xét lại là 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định công nhận của tòa án.

   
  170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận