Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #574361 31/07/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1305)
  Số điểm: 9950
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

  Căn cứ Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì quyết định của UBND xã cũng là văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại Điều này.

  Bên cạnh đó, tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư quy định về các loại văn bản hành chính thì quyết định cũng là một trong các văn bản hành chính.

  Để xác định quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải văn bản quy phạm pháp luật hay không cần căn cứ vào các quy định sau:

  Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP) quy định Quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

  1. Quyết định phê duyệt kế hoạch;

  2. Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị;

  3. Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

  4. Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật.

  Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 quy định:

  "Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

  2. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao."

  Căn cứ theo các quy định trên thì quy chế làm việc của UBND xã không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 

   

   

   
  2147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575249   03/09/2021

  Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

  Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 77/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định:

  "Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương để ban hành Quy chế làm việc của mình phù hợp với Quy chế này."

   

  Bên cạnh đó, tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020)  cũng quy định:

  "Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

  1. Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

  2. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao"

   

  => Như vậy, trong trường hợp này, nếu Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành Quy chế làm việc theo đúng trình tự, thủ tục thì được xem là văn bản quy phạm pháp luật.

   
  Báo quản trị |