Quyết định 82/QĐ-BNV: Kết hợp truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #598688 16/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 82/QĐ-BNV: Kết hợp truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

  Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 82/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 về ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
   
  Theo đó, giải pháp pháp thực hiện cho việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 được thực hiện như sau:
   
  quyet-dinh-82-qd-bnv-ket-hop-truyen-thong-day-manh-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh
   
  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp; người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình từ trung ương đến địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính:
   
  - Tổ chức hội nghị quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.
   
  - Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương.
   
  Bên cạnh đó, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. 
   
  Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính:
   
  - Xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng loại hình báo chí ở Trung ương và địa phương.
   
  - Định kỳ tổ chức các hội nghị về cải cách hành chính giữa Bộ Nội vụ với cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin về cải cách hành chính, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.
   
  Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Bộ Nội vụ với Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tin, truyền thông, các tổ chức đoàn thể để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về cải cách hành chính; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về cải cách hành chính.
   
  Ngoài ra, việc này nhằm cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin...).
   
  Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính.
   
  Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  Hình thức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính
   
  Thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: 
   
  - Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương.
   
  - Các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. 
   
  - Xây dựng các phóng sự, video clips, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.
   
  Phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng, gửi tới Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và mở rộng đối tượng phục vụ của Bản tin và đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (http://caicachhanhchinh.gov.vn).
   
  Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
   
  Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
   
  Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.
   
  Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
   
  Xem thêm chi tiết Quyết định 82/QĐ-BNV có hiệu lực ngày 15/02/2023.
   
  117 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599134   26/02/2023

  peodangyeu
  peodangyeu

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/12/2022
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 8 lần


  Quyết định 82/QĐ-BNV: Kết hợp truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

  Cảm ơn những thông tin mà bạn vừa cung cấp. Việc cải cách hành chính là một việc cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Có thể thấy rằng khi là việc với cơ quan hành chính người dân rất ngại vì rất mất thời gian và công sức. Nên vì vậy phải cải cách để nhanh gọn và hiệu quả hơn là điều tất yếu cần làm nhanh làm gấp. 

   
   
  Báo quản trị |