Quyết định 684-QĐ/UBKTTW hướng dẫn thi hành kỷ luật đảng

Chủ đề   RSS   
 • #484740 09/02/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Quyết định 684-QĐ/UBKTTW hướng dẫn thi hành kỷ luật đảng

  Ngày 03/01/2018, Ủy ban Kiểm tra thuộc BCHTW ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ban hành kèm theo là:

  - Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

  - Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

  - Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

  - Quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng

  - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo đề nghị thi hành kỷ luật

  - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo kết luận kiểm tra

  - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Bí thư, Bộ Chính trị do cấp ủy trực thuộc Trung ương đề nghị

  - Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

  - Quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

  - Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

  - Quy trình kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp

  - Quy trình kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới

  - Quy trình kiểm tra tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc thuộc cơ quan tài chính đảng ở Trung ương

  Mỗi quy trình đều có 3 nội dung chính: bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc

  Mời các bạn xem chi tiết Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018 tại file đính kèm.

   
  8787 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận