Quyết định 615/QĐ-BHXH: Thêm trách nhiệm kiểm tra cán bộ, công chức trục lợi trong công tác BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #601723 12/04/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70755
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1513 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 615/QĐ-BHXH: Thêm trách nhiệm kiểm tra cán bộ, công chức trục lợi trong công tác BHXH

  Ngày 11/4/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 615/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH.

  (1) Bổ sung trách nhiệm rà soát cán bộ, công chức trục lợi trong công tác BHXH

  Theo quy định trước đó tại khoản 1 Điều 15 Quyết định 1155/QĐ-BHXH nêu rõ trách nhiệm của BHXH huyện bao gồm:

  - Rà soát, thông báo, gửi Thư mời/giấy mời đến các tổ chức dịch vụ trên địa bàn thông báo về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng thông qua Hợp đồng ủy quyền. Quản lý hoạt động dịch vụ thu BHXH, BHYT đối với Tổ chức dịch vụ trên địa bàn.

  - Phối hợp quản lý hoạt động dịch vụ thu BHXH, BHYT của Tổ chức dịch vụ do BHXH tỉnh, BHXH huyện khác ký Hợp đồng theo phân cấp và theo chỉ đạo của BHXH tỉnh.

  - Giao chỉ tiêu kế hoạch thu hàng tháng, quý, năm cho Tổ chức dịch vụ.

  - Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Tổ chức dịch vụ thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

  - Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ trên địa bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

  Theo đó, quy định hiện hành tại Quyết định 615/QĐ-BHXH bổ sung trách nhiệm của BHXH huyện là kiểm tra, rà soát nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có hành vi cộng tác với tổ chức dịch vụ với mục đích hưởng lợi cá nhân, gây bất bình đẳng trong hoạt động ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn.

  (Khoản 5 Điều 2 Quyết định 1155/QĐ-BHXH)

  (2) Sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu

  - Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc (Mẫu số 02-NT).

  + Mục đích: Là căn cứ để BHXH tỉnh ký Hợp đồng ủy quyền thực hiện thu BHXH, BHYT cho Tổ chức dịch vụ theo quy định.

  + Đối tượng áp dụng: Tổ chức dịch vụ và BHXH Việt Nam.

  + Thời gian lập: Khi có phát sinh.

  + Phương pháp lập: Ghi đầy đủ các thông tin và các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT.

  Xem và tải Mẫu số 02-NT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/12/mau-so-02-nt.docx

  - Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (Mẫu số 02-UQ).

  +  Mục đích: Là căn cứ để cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện thu BHXH, BHYT cho Tổ chức dịch vụ theo quy định.

  + Đối tượng áp dụng: Tổ chức dịch vụ và cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

  + Thời gian lập: Khi có phát sinh.

  + Phương pháp lập: Ghi đầy đủ các thông tin và các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT.

  Xem và tải Mẫu số 02-UQ

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/12/mau-so-02-uq.docx

  - Sửa đổi, bổ sung Thẻ nhân viên thu BHXH, BHYT (Mẫu số 05-UQ).

  + Mục đích: Cấp cho nhân viên sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

  + Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh.

  + Thời gian lập: Sau khi bồi dưỡng, tập huấn nhân viên thu.

  + Phương pháp lập: Ghi đầy đủ thông tin của nhân viên thu (ảnh, tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, ngày cấp,…..)

  Xem và tải Mẫu số 05-UQ

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/12/mau-so-05-uq.docx

  Xem chi tiết tại Quyết định 615/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

   
  727 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận