Quyết định 542/QĐ-TTg - biên chế công chức năm 2012

Chủ đề   RSS   
 • #184613 10/05/2012

  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Quyết định 542/QĐ-TTg - biên chế công chức năm 2012

  Quyết định542/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/05/2012, tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 biên chế.

  Download - tải quyết định 542/ QĐ-TTg tại đây:

  Xem chi tiết quyết định 542 và nội dung liên quan tại TVPL

  hoặc tải trực tiếp nội dung văn bản nghị quyết 542/ QĐ-TTg tại đây:

   
  9930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #184616   10/05/2012

  daonhan
  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Xin giới thiệu bài viết của tác giả Hoàng Diên trên báo điện tử chinhphu.vn hướng dẫn về quyết định542/QĐ-TTg - biên chế công chức năm 2012

  Trích dẫn:

  Tổng biên chế công chức năm 2012 hơn 281.000 biên chế

  (Chinhphu.vn) - Theo Quyết định542/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 biên chế.

  Tổng biên chế công chức năm 2012 hơn 281.000 biên chế - Ảnh minh họa

  Cụ thể, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế.

  Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm 161.723 biên chế.

  1.075 biên chế thuộc các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

  Biên chế công chức dự phòng là 7.000, trong đó, có 3.000 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; còn lại 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

  Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng biên chế công chức năm 2012 nêu trên.

  Hoàng Diên

   
  Báo quản trị |