Quyết định 4/QĐ-CP: Nhà nước hỗ trợ 40 triệu/hộ để xây dựng nhà theo phong tục tập quán

Chủ đề   RSS   
 • #598968 23/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 4/QĐ-CP: Nhà nước hỗ trợ 40 triệu/hộ để xây dựng nhà theo phong tục tập quán

  Ngày 23/01/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 4/QĐ-CP năm 2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu  quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
   
  Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương sẽ chi cho từng hộ thuộc các dự án để xây dựng nhà theo phong tục tập quán của địa phương là 40 triệu đồng.
   
  quyet-dinh-4-qd-cp-nha-nuoc-ho-tro-40-trieu-ho-de-xay-dung-nha-theo-phong-tuc-tap-quan
   
  (1) Đối tượng áp dụng 
   
  Các đối tượng thụ hưởng, triển khai các nội dung hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 của Chương trình.  
   
  Các đối tượng thụ hưởng, triển khai đầu tư, xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung thuộc Dự án 1 của Chương trình; đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình.
   
  Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình.  
   
  (2) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.  
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng(nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng). 
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất. 
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 3.000 triệu đồng/công trình để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung.  
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 1.600 triệu đồng/m để đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hoá.  
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 4.400 triệu đồng/chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
   
  (3) Mức hỗ trợ ngân sách địa phương và các nguồn vốn kêu gọi
   
  - Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.  
   
  - Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng(nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng). 
   
  - Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bố trí từ ngân sách địa phương, các địa phương huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất.
   
  Đầu tư, xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung; đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã; xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.  
   
  Xem thêm Quyết định 4/QĐ-CP có hiệu lực ngày 23/01/2023.
   
  357 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2023) ThanhLongLS (23/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận