Quyết định 356/QĐ-BNV: Triển khai đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #602615 18/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1635 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 356/QĐ-BNV: Triển khai đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày 17/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV về việc ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

  Theo đó, quy định mô hình triển khai đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

  Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL) về cán bộ, công chức, viên chức của các BNĐP (Là các đơn vị trong mục I.2. Đối tượng áp dụng của tài liệu này trong cả trường hợp đặt tại IDC (trung tâm dữ liệu internet) của BNĐP hoặc IDC của nhà cung cấp sau khi được cập nhật, rà soát thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua NDXP.

  Dữ liệu từ BNĐP sau khi được đồng bộ và cập nhật về cơ sở dữ liệu quốc gia được phân tích, xử lý, tổng hợp và kết xuất, chia sẻ các định dạng khác nhau để khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, các cơ quan BNĐP.

  Việc đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện thường xuyên để đảm bảo dữ liệu tại CSDLQG về CBCCVC luôn đáp ứng tính “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

  Thao tác đồng bộ được thực hiện hai chiều, từ BNĐP đồng bộ cập nhật dữ liệu hồ sơ về CSDLQG và từ CSDLQG chia sẻ dữ liệu về cho BNĐP. Việc chia sẻ bao gồm dữ liệu hồ sơ của BNĐP và dữ liệu đã được đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, CSDL của BHXH.

  Việc đồng bộ dữ liệu theo cả 2 chiều: cập nhật và khai thác cụ thể như sau:

  BNĐP đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC: BNĐP chủ động thực hiện cập nhật dữ liệu hồ sơ và các thông tin biến động trên HTTT/CSDL về CBCCVC của đơn vị mình, thực hiện ký số và đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC.

  Đồng bộ đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, CSDL BHXH: Bộ Nội vụ thực hiện đồng bộ từ CSDLQG về CBCCVC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đối khớp và nhận về các trường dữ liệu gốc nếu có sai khác so với dữ liệu nguồn.

  Chia sẻ dữ liệu đối khớp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, CSDL BHXH: BNĐP thực hiện khai thác chia sẻ dữ liệu đối khớp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, CSDL BHXH được quy định tại tài liệu này để cập nhật về CSDL của BNĐP, dữ liệu trước khi chia sẻ sẽ được CSDLQG về CBCCVC ký số rồi thực hiện chia sẻ qua NDXP.

  Chia sẻ dữ liệu hồ sơ của từng BNĐP từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về BNĐP: đây là dịch vụ chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBCCVC của từng BNĐP được Bộ Nội vụ cung cấp từ CSDLQG, dữ liệu chia sẻ sẽ được CSDLQG về CBCCVC ký số rồi thực hiện chia sẻ qua NDXP, nội dung chia sẻ theo các API chia sẻ được hướng dẫn trong tài liệu này.

  Xem Chi tiết tại Quyết định 356/QĐ-BNV ban hành ngày 17/5/2023.

   
  1994 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (30/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận