Quyết định 345/QĐ-TTg 2023: Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #601666 06/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 345/QĐ-TTg 2023: Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế doanh nghiệp

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 phê duyệt đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2023”.
   
  Theo đó, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật như sau:
   
  nang-cao-nang-luc-cho-nguoi-lam-cong-tac-phap-che-doanh-nghiep
   
  (1) Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp
   
  Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
   
  - Hoạt động: Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường nhận thức pháp lý cho doanh nghiệp;
   
  - Kết quả đầu ra: Các tài liệu, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp;
   
  - Cơ quan chủ trì: các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  - Cơ quan, tổ chức phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;
   
  - Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2027.
   
  (2) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
   
  Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa bộ, cơ quan ngang bộ với địa phương; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đoàn luật sư, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
   
  - Hoạt động: Tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp;
   
  - Kết quả đầu ra: Quy chế phối hợp mẫu; các quy chế phối hợp và các hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả (được đánh giá qua khảo sát và bộ tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý);
   
  - Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  - Cơ quan, tổ chức phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam;
   
  - Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).
   
  (3) Xây dựng, duy trì, cập nhật và vận hành Cổng Thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
   
  - Hoạt động: Nâng cấp Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và kết hợp với các trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương thành Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
   
  - Kết quả đầu ra: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xây dựng, vận hành;
   
  - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;
   
  - Cơ quan, tổ chức phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;
   
  - Thời gian thực hiện:
   
  + Từ năm 2023 đến năm 2025: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xây dựng, hoàn thiện;
   
  + Từ năm 2026: Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được vận hành, cập nhật.
   
  (4) Hoạt động truyền thông phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
   
  Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
   
  - Hoạt động:
   
  + Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương;
   
  + Kết nối truyền thông liên quan công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp;
   
  - Kết quả đầu ra: doanh nghiệp biết và sử dụng kết quả của các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhiều hơn, thực chất hơn (qua kết quả khảo sát);
   
  - Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  - Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;
   
  - Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).
   
  Chi tiết Quyết định 345/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 05/4/2023.
   
  208 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (27/04/2023) admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận