Quyết định 32/QĐ-TTg: Tổ chức bảo hiểm chi trả tối đa 125 triệu với khoản tiền gửi được bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #576346 21/10/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 534 lần


  Quyết định 32/QĐ-TTg: Tổ chức bảo hiểm chi trả tối đa 125 triệu với khoản tiền gửi được bảo hiểm

  Đây là nội dung tại Quyết định 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

  Bảo hiểm tiền gửi tối đa 125 triệu - Minh họa

  Bảo hiểm tiền gửi tối đa 125 triệu - Minh họa

  Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi.

  Theo đó, quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi như sau:

  Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

  Hiện nay theo quy định tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa chỉ là 75 triệu đồng.

  Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm vẫn được thực hiện theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg.

  Quyết định 32/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết định 21/2017/QĐ-TTg.

   
  660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576635   30/10/2021

  Quyết định 32/QĐ-TTg: Tổ chức bảo hiểm chi trả tối đa 125 triệu với khoản tiền gửi được bảo hiểm

  Hạn mức 125 triệu đồng phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, hướng tới bảo vệ toàn bộ từ 90-95% người gửi tiền được bảo hiểm theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, hạn mức bảo hiểm tiền gửi cũng cần phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tương xứng với thu nhập bình quân của đầu người và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người.

   
  Báo quản trị |