Quyết định 2253/QĐ-BTTTT: Cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Chủ đề   RSS   
 • #595297 07/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 2253/QĐ-BTTTT: Cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

  Ngày 06/12/2022, Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quyết định  2253/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện.
   
  Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện được quy định như sau:
   
  quyet-dinh2253-qd-btttt-co-cau-to-chuc-cua-cuc-tan-so-vo-tuyen-dien
   
  (1) Lãnh đạo Cục
   
  Cục Tần số vô tuyến điện có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
   
  Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
   
  Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Cục được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Tổ chức bộ máy
   
  * Các phòng:
   
  - Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số.
   
  - Phòng Ấn định và cấp phép tần số.
   
  - Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế.
   
  - Phòng Kiểm soát tần số.
   
  - Phòng Thanh tra.
   
  - Phòng Tổ chức cán bộ.
   
  - Phòng Kế hoạch và Đầu tư.
   
  - Phòng Tài chính - Kế toán.
   
  - Văn phòng.
   
  * Các đơn vị chức năng:
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII.
   
  - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII.
   
  * Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Kỹ thuật.
   
  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị chức năng và đơn vị sự nghiệp do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.
   
  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Cục trưởng quyết định.
   
  Mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục do Cục trưởng quyết định.
   
  (3) Về biên chế Cục Tần số vô tuyến điện
   
  Biên chế công chức do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.
   
  Biên chế viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở mức độ tự chủ tài chính được giao theo quy định của pháp luật.
   
  So với Quyết định 1459/QĐ-BTTTT thì vấn đề về biên chế đã có sự bổ sung đáng kể tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục thì chỉ cần người đứng đầu đơn vị Cục là Cục trưởng ra quyết định theo cơ chế tự chủ tài chính.
   
  Xem thêm Quyết định  2253/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày ký thay thế Quyết định 1459/QĐ-BTTTT.
   
  108 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận