Quyết định 1994/QĐ-TTg: về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép kênh chương trình trong nước

Chủ đề   RSS   
 • #577937 13/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 169 lần


  Quyết định 1994/QĐ-TTg: về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép kênh chương trình trong nước

  Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 1994/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT giai đoạn 2020 – 2025. Đáng chú ý là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép kênh chương trình trong nước.

  Quyết định 1994: cắt giảm thủ tục cấp giấy phép kênh chương trình trong nước - Minh họa 

  1. Kênh chương trình trong nước là gì?

  Kênh chương trình trong nước được định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP

  Kênh chương trình trong nước là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình do các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình) của Việt Nam sản xuất hoặc liên kết sản xuất theo quy định của pháp luật.

  2. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục được thực hiện như thế nào?

  Cụ thể, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước được quy định tại khoản 1 Mục I Phần I của Quyết định 1994:

  - Giảm từ 02 bộ hồ sơ (01 bản chính và 01 bản sao) còn 01 bộ hồ sơ.

  - Giảm số ngày giải quyết thủ tục cấp giấy phép xuống còn 24 ngày làm việc.(giảm 6 ngày so với quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP)

  - Giảm số ngày giải quyết thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép xuống còn 16 ngày làm việc.(giảm 4 ngày so với quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP)

   Ngoài ra, Quyết định 1994 cũng bãi bỏ thủ tục hành chính cấp, bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng. Việc phân loại trò chơi điện tử được quy định tại Điều 31 khoản 1 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng

  1. Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

  a) Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

  - Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

  - Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

   
  334 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579009   31/12/2021

  Quyết định 1994/QĐ-TTg: về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép kênh chương trình trong nước

  Hiện nay, dịch vụ phát thanh, truyền hình trên internet phát triển theo hướng cá nhân hóa, người dùng nghe, xem nội dung theo nhu cầu. Vì vậy, việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng nhằm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí.

   
  Báo quản trị |