Quyết định 199/QĐ-BNV: Có cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Chủ đề   RSS   
 • #600634 28/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 199/QĐ-BNV: Có cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

  Ngày 27/3/2023 Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2023 ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.
   
  Theo đó, Bộ Nội vụ đẩy mạnh truyền thông về lĩnh vực công tác của Bộ bằng các nhiệm vụ và giải pháp sau:
   
  quyet-dinh-199-qd-bnv-co-co-che-khuyen-khich-can-bo-dam-nghi-dam-lam
   
  (1) Các nhiệm vụ trọng tâm
   
  Cụ thể, đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.
   
  Ngoài ra, tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các cơ quan hành chính và tinh giản biên chế.
   
  Giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ ĐVSNCL và xã hội hóa dịch vụ công.
   
  Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
   
  Tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
   
  Tuyên truyền các quy định về ứng dụng CNTT trong công tác văn thư - lưu trữ trong điều kiện chuyển đổi số và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
   
  Đồng thời, tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.
   
  Đối với tín ngưỡng, tôn giáo; truyền tải thông điệp, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chủ động cung cấp thông tin, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
   
  Đặc biệt trú trọng truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau thanh tra, kiểm tra.
   
  (2) Các giải pháp đẩy mạnh truyền thông
   
  - Tăng cường truyền tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng:
   
  + Chủ động cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ.
   
  + Chủ động ban hành Thông cáo báo chí, tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách cũng như tổ chức triển khai các chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.
   
  - Tổ chức Hội nghị tập huấn các Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và Lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.
   
  - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết ... về những nội dung quan trọng, cần thiết được người dân và dư luận xã hội quan tâm; chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Tập trung tuyên truyền đậm nét đối với những chính sách quan trọng của Bộ, của ngành hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
   
  - Tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được dư luận quan tâm qua đó góp phần vận động dư luận để có những đóng góp, chia sẻ tích cực đối với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và hoạch định cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.
   
  - Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền khác thông qua: các ấn phẩm, video clip; hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và các hoạt động khác của Bộ.
   
  - Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính sách. Cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại mục Thông cáo báo chí và Tiếp cận thông tin.
   
  Xem thêm Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2023 có hiệu lực ngày 27/3/2023.
   
  448 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận