Quyết định 1969/QĐ-BYT 2023: Bộ máy tổ chức cấp Cục Y tế còn 8 phòng

Chủ đề   RSS   
 • #602271 02/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1969/QĐ-BYT 2023: Bộ máy tổ chức cấp Cục Y tế còn 8 phòng

  Ngày 26/4/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định 1969/QĐ-BYT 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế.
   
  Theo đó, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Bộ Y tế hiện nay được quy định như sau:
   
  (1) Lãnh đạo Cục gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng
   
  Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo các quy định của pháp luật.
   
  Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Tổ chức bộ máy của Cục
   
  - Văn phòng Cục;
   
  - Phòng Quản lý kinh doanh dược;
   
  - Phòng Quản lý chất lượng thuốc;
   
  - Phòng Đăng ký thuốc;
   
  - Phòng Quản lý giá thuốc;
   
  - Phòng Pháp chế - Hội nhập;
   
  - Phòng Quản lý mỹ phẩm;
   
  - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục:
   
  Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm.
   
  (3) Cơ chế hoạt động cấp Cục Bộ Y tế
   
  - Cục Quản lý Dược hoạt động theo chế độ thủ trưởng;
   
  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;
   
  - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;
   
  - Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
   
  (4) Biên chế cấp Cục Bộ Y tế
   
  Biên chế của Cục Quản lý Dược được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.
   
  (5) Kinh phí cấp Cục Bộ Y tế
   
  Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý Dược do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
   
  Xem thêm Quyết định 1969/QĐ-BYT 2023 có hiệu lực ngày 26/4/2023
   
  62 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận