Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023: Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #602025 22/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023: Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

  Ngày 20/4/2023 Bộ Y tế đã có Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023 phê duyệt kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023.
   
  Theo đó, các cơ quan thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ thực hiện triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 như sau:
   
  quyet-dinh-1923-qd-byt-2023-trien-khai-ho-so-suc-khoe-dien-tu
   
  (1) Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia)
   
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra; báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về kết quả thực hiện kế hoạch.
   
  - Lập kế hoạch và tổ chức ra mắt Nền tảng VHR theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bảo đảm phổ biến đầy đủ ý nghĩa, thông điệp phát triển Nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng chung tay tham gia phát triển Nền tảng.
   
  - Tổ chức các hoạt động truyền thông, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và các cơ sở y tế trong việc triển khai Nền tảng VHR.
   
  - Thực hiện đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật căn cứ trên cơ sở thực tiễn triển khai Nền tảng VHR.
   
  (2) Vụ Kế hoạch - Tài chính
   
  - Trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) và các hồ sơ dự án được phê duyệt kèm theo, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán gửi các Bộ, ngành bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.
   
  - Trên cơ sở quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) trình Lãnh đạo Bộ phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định.
   
  - Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng các Cục/Vụ chức năng có liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
   
  (3) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
   
  Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc triển khai các yêu cầu nhiệm vụ trong kế hoạch đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra.
   
  (4) Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế 
   
  Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nền tảng VHR trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
   
  (5) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế
   
  Tổ chức thực hiện kế hoạch này theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); chủ động xây dựng và thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai Nền tảng VHR tại đơn vị.
   
  Đẩy mạnh triển khai áp dụng bệnh án điện tử, hình thành kho dữ liệu bệnh án điện tử đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng VHR.
   
  Xem thêm Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023 có hiệu lực ngày 20/4/2023
   
  295 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (11/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận