Quyết định 1795/QĐ-TCT: Quy trình công bố của 07 biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế

Chủ đề   RSS   
 • #595129 01/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1795/QĐ-TCT: Quy trình công bố của 07 biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế

  Ngày 11/11/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1795/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ.
   
  Theo đó, đối với quy trình gửi và công khai quyết định cưỡng chế của 07 biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế được quy định như sau:
   
  quy-trinh-cong-khai-quyet-dinh-cua-07-bien-phap-cuong-che-tien-no-thue
   
  (1) Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế mở tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác
   
  - Quyết định cưỡng chế kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi cho NNT bị cưỡng chế, KBNN, NHTM, TCTD khác nơi NNT bị cường chế mở tài khoản ngay trong ngày ban hành QĐCC.
   
  Hình thức gửi thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử QĐCC thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu số 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử QĐCC, công chức thực hiện nhập thông tin trên QĐCC vào hệ thống đê công khai.
   
  (2) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập
   
  - Quyết định cưỡng chế được gửi cho cá nhân bị cưỡng chế; cơ quan, tổ chức chi trả tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cường chế; các cơ quan, tổ chức có liên quan ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế.
   
  Hình thức gửi thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử QĐCC thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu số 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử QĐCC, công chức thực hiện nhập thông tin trên QĐCC vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế để công khai.
   
  (3) Đề nghị hải quan dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
   
  (4) Ngừng sử dụng hóa đơn
   
  - QĐCC và Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn được gửi cho NNT bị cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan ngay trong ngày ban hành QĐCC.
   
  Hình thức gửi thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Ngay trong ngày QĐCC được ký và ban hành, công chức gửi QĐCC và Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn cho bộ phận phụ trách trang thông tin điện tử của cơ quan thuế để thực hiện đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Tổng cục Thuế hoặc đang tải trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 24h kể từ khi ban hành QĐCC.
   
  Đồng thời, thực hiện đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử QĐCC thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử QĐCC, công chức thực hiện nhập thông tin trên QĐCC vào hệ thống để công khai.
   
  (5) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên
   
  Quyết định cưỡng chế được gửi cho tổ chức, cá nhân bị kê biên tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi có tài sản kê biên hoặc cơ quan nơi người đó công tác ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế.
   
  Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với các tài sản kê biên thuộc diện đăng ký quyền sở hữu thì phải được gửi cho các cơ quan sau:
   
  - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tài sản gắn liền với đất trong trường hợp kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
   
  - Cơ quan đăng ký phương tiện giao thông, trong trường hợp tài sản kê biên là phương tiện giao thông.
   
  - Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, sử dụng khác theo quy định của pháp luật.
   
  Hình thức gửi quyết định cưỡng chế được thực hiện quy định tại điểm c khoản 5 Điều 35 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử QĐCC thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử QĐCC, công chức thực hiện nhập thông tin trên QĐCC vào hệ thống đê công khai.
   
  (6) Thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ
   
  - QĐCC được gửi cho NNT bị cưỡng chế; Bên thứ 3 đang có khoản nợ hoặc đang giữ tiền, tài sản của NNT bị cưỡng chế; Cơ quan thuế quản lý bên thứ 3; UBND cấp xã nơi bên thứ 3 đóng trụ sở hoặc cư trú (để phối hợp thực hiện) ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế.
   
  Hình thức gửi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử QĐCC thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu số 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử QĐCC, công chức thực hiện nhập thông tin trên QĐCC vào hệ thống để công khai.
   
  (7) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
   
  - Văn bản đề nghị thu hồi được gửi đến NNT bị cường chế, đơn vị chủ quản/Công ty mẹ của NNT bị cường chế (nếu có) và cơ quan có thẩm quyền để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngay trong ngày ban hành văn bản.
   
  - Hình thức gửi: Văn bản đề nghị thu hài được gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế, trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế thì văn bản đề nghị thu hồi được gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu chính hoặc giao trực tiếp.
   
  - Cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông tin về NNT bị cưỡng chế lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau:
   
  + Trường hợp thực hiện ký điện tử thì hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động công khai các thông tin theo mẫu số 01/CKCC ban hành kèm theo quy trình này.
   
  + Trường hợp không thực hiện ký điện tử, công chức thực hiện nhập thông tin trên văn bản đề nghị thu hồi vào hệ thống để công khai.
   
  Xem thêm Quyết định 1795/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 11/11/2022 thay thế Quyết định 751/QĐ-TCT.
   
  729 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận