Quyết định 1342/QĐ-BYT: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chủ đề   RSS   
 • #600103 13/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1342/QĐ-BYT: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1342/QĐ-BYT ngày 13/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế.
   
  Theo đó, các cơ quan thực hiện sau đây sẽ thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:
   
  quyet-dinh-1342-qd-byt-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan
   
  (1) Văn phòng thường trực Ban chỉ huy
   
  Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế, trình phê duyệt và chủ trì triển khai thực hiện.
   
  Tổ chức lực lượng thường trực: 
   
  - Nắm chắc tình hình thiên tai, thảm họa.
   
  - Thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
   
  - Đề xuất phương án xử trí.
   
  - Tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh có liên quan triển khai kế hoạch ứng phó.
   
  Ngoài ra, tổ chức mua sắm dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế; đề xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; đề xuất ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cấp trang thiết bị, vật tư để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
   
  Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương đặc biệt là các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu.
   
  Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng chống thiên tai, thảm họa theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.
   
  (2) Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
   
  Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung liên quan công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai; phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này.
   
  (3) Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
   
  Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí chi cho phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình để chủ động, sẵn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 
   
  Đồng thời, có phương án bảo đảm, an toàn cho người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị trực thuộc trong tác tình huống thiên tai, bão lũ.
   
  Đối với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển, thu dung điều trị nạn nhân khi có yêu cầu; tổ chức các tổ cơ động; đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương tham gia ứng phó sự cố thiên tai khi có yêu cầu.
   
  (4) Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
   
  Tham mưu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh/thành phố triển khai công tác bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.
   
  Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa; đặc biệt là công tác kết hợp quân dân y.
   
  Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng tổ chức cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.
   
  Chủ động tham mưu UBND tỉnh/thành phố bố trí ngân sách địa phương chi cho hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức dự trữ cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế sẵn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
   
  Xem thêm Quyết định 1342/QĐ-BYT  có hiệu lực ngày 13/3/2023.
   
  129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận