Quyết định 1230/QĐ-BTTTT: Quy trình xét duyệt, công nhận và công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #603909 10/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70956
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1518 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1230/QĐ-BTTTT: Quy trình xét duyệt, công nhận và công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia

  Ngày 10/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1230/QĐ-BTTTT ban hành khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận và công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

  Nền tảng số là gì?

  Ban hành kèm theo Quyết định 1230/QĐ-BTTTTKhung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia. Trong đó,  Nền tảng số trong Quyết định này được hiểu là hệ thống thông tin có một số đặc điểm như sau:

  - Là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập với chức năng, tính năng chính để phục vụ giao dịch điện tử, bảo đảm tính xác thực, tin cậy trong các giao dịch điện tử.

  - Tạo môi trường điện tử cho phép các bên thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc sử dụng để phát triển sản phẩm, dịch vụ.

  - Giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số, tạo lập và lưu trữ dữ liệu người dùng, càng có nhiều người sử dụng thì dữ liệu càng nhiều, chi phí càng rẻ, giá trị tạo ra càng lớn.

  - Có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì.

  Quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia

  Đối với một nền tảng thuộc Danh mục Nền tảng số quốc gia, Cơ quan chủ quản tương ứng cần thực hiện theo Quy trình 5 bước như sau:

  Bước 1: Xây dựng Ban hành tiêu chí Nền tảng số quốc gia

  Trên cơ sở khung tiêu chí cơ bản tại Phụ lục 1 của Quyết định này, Cơ quan chủ quản cụ thể hóa các tiêu chí bảo đảm phù hợp với tính chất của nền tảng. Đối với một số tiêu chí định lượng (tiêu chí 4.1, 5.7 tại Phụ lục 1 của Quyết định này), cơ quan chủ quản có thể xem xét quy định khác, nhưng không thấp hơn ngưỡng tối thiểu được ban hành tại quy định này.

  Đồng thời, Cơ quan chủ quản bổ sung thêm các tiêu chí về tính năng, nghiệp vụ chuyên ngành mà nền tảng quốc gia trong lĩnh vực đó cần đáp ứng (nhóm tiêu chí 3 tại Phụ lục 1 của Quyết định này).

  Bộ tiêu chí do Cơ quan chủ quản ban hành trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

  Bước 2: Tổ chức đánh giá đáp ứng tiêu chí và cấp giấy chứng nhận

  Trên cơ sở bộ tiêu chí nền tảng số đã được phê duyệt, Cơ quan chủ quản chủ trì tổ chức đánh giá đáp ứng đối với nền tảng do doanh nghiệp nòng cốt đăng ký. Hình thức đánh giá có thể dựa trên cơ sở thành lập Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia hoặc thuê đơn vị có năng lực để đánh giá.

  Trong trường hợp nền tảng số đáp ứng tiêu chí nền tảng số quốc gia, Cơ quan chủ quản cấp Giấy chứng nhận công nhận nền tảng số quốc gia, với thời gian công nhận là 01 năm từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực. Đồng thời, gửi đề nghị tới Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố nền tảng số quốc gia.

  Việc cấp lại Giấy chứng nhận công nhận nền tảng số quốc gia được thực hiện trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng.

  Bước 3: Tổ chức công bố nền tảng số quốc gia

  Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan chủ quản tổ chức công bố Nền tảng số quốc gia, đăng tải thông tin về nền tảng trên Cổng thông tin nền tảng số quốc gia và các phương tiện truyền thông đại chúng.

  Bước 4: Định kỳ đánh giá

  Cơ quan chủ quản định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật tiêu chí và tổ chức đánh giá lại với các nền tảng số quốc gia đã được công bố.

  Bước 5: Thu hồi quyết định

  Trong trường hợp nền tảng số quốc gia đã được công bố không còn đáp ứng tiêu chí nền tảng số quốc gia, Cơ quan chủ quản (cơ quan ra quyết định công bố nền tảng quốc gia) ra quyết định thu hồi quyết định đã công bố trước đó.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1230/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023.

   
  151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận