Quyết định 112/QĐ-BXD: Phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #599917 01/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 112/QĐ-BXD: Phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp xây dựng

  Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 112/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng.
   
  Theo đó, Bộ Xây dựng triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2023 như sau:
   
  quyet-dinh-112qd-bxd-pho-bien-phap-luat-cho-cac-doanh-nghiep-xay-dung
   
  (1) Phổ biến các văn bản, dự thảo, Chương trình, Kế hoạch
   
  Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch và Đề án do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2022, 2023 như:
   
  - Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
   
  - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
   
  - Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
   
  - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng...và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
   
  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
   
  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế.
   
  - Thời gian thực hiện: Năm 2023.
   
  (2) Tuyên truyền những chính sách mới có tác động đến ngành
   
  Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
   
  Ngoài ra, còn cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... 
   
  Có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước...).
   
  - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
   
  - Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Năm 2023.
   
  (3) Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật
   
  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ.
   
  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Năm 2023.
   
  (4) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
   
  Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
   
  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023, cao điểm từ ngày 01/10 đến ngày 15/11/2023.
   
  (5) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Hội đồng phối hợp PBGDPL 
   
  Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.
   
  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.
   
  (6) Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật
   
  Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ để đề nghị miễn nhiệm, công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật.
   
  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Năm 2023.
   
  Xem thêm Quyết định 112/QĐ-BXD có hiệu lực ngày 27/02/2023.
   
  79 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận