Quyết định 1062/QĐ-BCT: Giá bán điện áp dụng từ ngày 04/5/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602326 05/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77784
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 1062/QĐ-BCT: Giá bán điện áp dụng từ ngày 04/5/2023

  Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 quy định về giá bán điện.

  Theo đó, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (giá bán điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

  Cụ thể, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

  Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 04/5/2023.

  Tải Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/05/1062_Q%C4%90-BCT_040523.docx

  Như vậy, với giá điện mới, mỗi tháng, hộ dùng 100-300 kWh phải trả thêm 5.100-18.700 đồng và trên 400kWh là 27.200 đồng.

  Theo quyết định Bộ Công Thương ban hành chiều 4/5, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 4/5 dao động 1.728-3.015 đồng một kWh tuỳ bậc thang. 

  Quyết định này được đưa ra sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 3% từ 04/5/2023.

  Xem bài viết liên quan: Mới: Tăng giá bán lẻ điện lên 3% kể từ ngày 04/5/2023

  Với biểu giá mới, hai nhóm bậc thang tiêu thụ thấp nhất (100kWh trở xuống) có mức tăng thấp hơn bình quân (2%). Các hộ gia đình có mức tiêu thụ trên 100 kWh mỗi tháng chịu giá mới tăng 3%, bằng mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 04/5/2023.

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Mức sử dụng (kWh)

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Giá mới từ 4/5

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Giá cũ

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Mức tăng

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  0 - 50

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1.728

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1.678

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  50

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  51 - 100

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1.786

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  1.734

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  52

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  101 - 200

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.074

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.014

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  60

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  201 - 300

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.612

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.536

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  76

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  301 - 400

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.919

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.834

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  85

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  401 trở lên

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  3.015

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  2.927

  #e5e5e5 0.75pt;border-right:solid #e5e5e5 0.75pt;border-bottom:solid #e5e5e5 0.75pt;border-top:solid #e5e5e5 0.75pt;vertical-align:top;padding:4pt 4pt 4pt 4pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  88

  Theo tính toán như trên, thì giá điện áp dụng với từng đối tượng như sau:

  Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt:

  - Dưới 50 kWh/tháng phải trả thêm 2.500 đồng.

  - Dùng 100-300 kWh/tháng, phải trả thêm 5.100-18.700 đồng

  - Dùng trên 400kWh, phải trả thêm 27.200 đồng/tháng.

  Đối với ngành sản xuất:

  Giá bán điện được chia theo cấp điện áp và khung giờ thấp - cao điểm và bình thường.

  Theo đó, giá bán điện cao nhất vào khung giờ cao điểm là 3.171 đồng, giờ bình thường là 1.738 đồng và thấp điểm là 1.133 đồng mỗi kWh.

  Đối với khối hành chính sự nghiệp:

  Giá điện mới 1.690- 1.940 đồng một kWh tuỳ khung giờ, cấp điện áp. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch khá cao giữa giờ cao điểm, thấp điểm, tương ứng là 4.724 đồng và 1.402 đồng mỗi kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT.

  ...

  Như vậy, sau thay đổi giá, ước tính hơn 1,82 triệu hộ khách hàng dùng điện sản xuất phải trả thêm 307.000 đồng/tháng.

  Khách hàng sử dụng điện kinh doanh trả thêm 141.000 đồng/tháng; hành chính sự nghiệp khoảng 40.000 đồng/tháng.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1062/QĐ-BCT có hiệu lực từ 04/5/2023.

  Xem bài viết liên quan: Mới: Tăng giá bán lẻ điện lên 3% kể từ ngày 04/5/2023

   
  4427 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận