Quyết định 104/QĐ-CHK: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #597135 17/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2221)
  Số điểm: 77734
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 104/QĐ-CHK: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa năm 2023

  Ngày 16/01/2023, Cục hàng không Việt Nam vừa ký Quyết định 104/QĐ-CHK ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam.

  Theo đó, tại Quyết định 104/QĐ-CHK kèm theo Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 nhằm mục đích:

  - Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

  - Hỗ trợ cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - Tăng cường nhận thức, ý thức về công tác về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Đồng thời, đề ra yêu cầu phải đáp ứng:

  - Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

  - Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp.

  - Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

  - Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

  Ngoài ra, hình thức và nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm mà Kế hoạch đề ra là:

  - Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hàng không dân dụng, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

  - Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

  - Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để đưa vào công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  Xem chi tiết tại Quyết định 104/QĐ-CHK ngày 16/01/2023.

   
  270 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận