Quyết định 10/2023/QĐ-TTg: Tinh gọn Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chủ đề   RSS   
 • #602060 25/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quyết định 10/2023/QĐ-TTg: Tinh gọn Tổng cục Khí tượng Thủy văn

  Ngày 24/04/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ TN&MT.
   
  Theo đó, cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ TN&MT được quy định như sau:
   
  quyet-dinh-10-2023-qd-ttg-tinh-gon-tong-cuc-khi-tuong-thuy-van
   
  Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
   
  (1) Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn.
   
  (2) Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn.
   
  (3) Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
   
  (4) Vụ Kế hoạch - Tài chính.
   
  (5) Vụ Tổ chức cán bộ.
   
  (6) Văn phòng Tổng cục.
   
  (7) Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.
   
  (8) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
   
  (9) Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.
   
  (10) Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn.
   
  (11) Trung tâm Hải văn.
   
  (12) Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.
   
  (13) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc.
   
  (14) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.
   
  (15) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.
   
  (16) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.
   
  (17) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ.
   
  (18) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.
   
  (19) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.
   
  Lưu ý: Các tổ chức quy định từ (1) đến (6) là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
   
  Còn các tổ chức quy định từ (7) đến (19) là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục.
   
  (So với hiện hành Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tinh giản và hợp nhất các cơ quan như Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn,  Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc).
   
  Vị trí và chức năng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
   
  Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước.
   
  Đồng thời, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
   
  Tổng cục Khí tượng Thủy văn có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
   
  Chức năng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai
   
  - Quản lý các hoạt động dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;
   
  - Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật;
   
  - Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;
   
  - Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết; tổ chức thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
   
  - Tổ chức thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần đối với Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng Bộ TN&MT.
   
  - Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức thực hiện các hoạt động dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; phân vùng rủi ro thiên tai; dự báo, đánh giá khí hậu, thủy văn, hải văn, tiềm năng gió, mặt trời, sóng, thủy điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, khai thác, sản xuất năng lượng không tái tạo và tái tạo theo quy định của pháp luật;
   
  - Tổ chức xây dựng, thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bộ chuẩn khí hậu quốc gia, đánh giá khí hậu quốc gia; xây dựng và triển khai Khung dịch vụ khí hậu quốc gia cho Việt Nam trên cơ sở Khung dịch vụ khí hậu toàn cầu;
   
  - Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật.
   
  Quyết định 10/2023/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 16/6/2023 thay thế Quyết định 03/2018/QĐ-TTg
   
  340 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận