Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng

Chủ đề   RSS   
 • #411090 25/12/2015

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 106 lần


  Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng

  Nói đến quyền và nghĩa vụ của vợ chồng thì rất nhiều điều để nói. Vợ chồng phải có trách nhiệm ngang nhau, quyền hạn ngang nhau trong mọi việc của gia đình.

  Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản. Hôm nay, tôi xin được nói về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

  Tiêu chí so sánh

  Luật Hôn nhân Gia đình 2014

  Luật Hôn nhân Gia đình 2000

  Tài sản chung

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất

  Tài sản chung của vợ chồng gồm: tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn

  Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung

   

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất

  Bao gồm: Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

  Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung

  Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn

  Tài sản riêng

  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng.

  Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng.

  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân.

  Nghĩa vụ đối với tài sản riêng

  Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình;

  Quyết định nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

  Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

  Vợ, chồng thực hiện nghĩa vụ riêng đối với nghĩa vụ tài sản có trước khi kết hôn, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch không vì nhu cầu của gia đình.

  Chịu trách nhiệm riêng về nghĩa vụ phát sinh do hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng.

  Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình

  Quyết định nhập hay không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

  Có quyền quản lý tài sản riêng của bên kia trong trường hợp bên kia không thể tự mình quản lý

  Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng

  Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng

  Nghĩa vụ đối với tài sản chung

  Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản chung phải đăng ký tên cả hai vợ chồng

  Giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của vợ, chồng

  Vợ chồng phải cùng chịu trách nhiệm với giao dịch mà vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập

  Vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung phải ghi tên cả hai vợ chồng

  Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới với nhau đới với trách nhiệm phát sinh từ giao dịch do một bên thực hiện liên quan đến nhu cầu thiết yếu của gia đình

  Tài sản chung chỉ được sử dụng để đảm bảo nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng

  Trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung

  Vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận về các giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn, hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình (điều này có nghĩa những tài sản có giá trị nhỏ không cần phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của vợ chồng)

   

  Nghĩa vụ chung về tài sản

  Vợ chồng thực hiện nghĩa vụ chung với các nghĩa vụ phát sinh từ:

  Nghĩa vụ do vợ, chồng thực hiện liên quan đến nhu cầu thiết yếu của gia đình

  Nghĩa vụ phát sinh đỗi với tài sản chung

  Nghĩa vụ phát sinh do khi vợ, hoặc chồng sử dụng tài sản riêng để phát triển tài sản chung

  Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra.

   

  Không có quy định rõ ràng

  Thừa kế tài sản giữa vợ chồng

  Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau

  Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Vợ chồng thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung

  Nếu vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết chia tài sản chung như chia tài sản sau khi ly hôn

  Tài sản sau khi chia trở thành tài sản riêng của vợ, chồng.

  Hoa lợi, lợi tức sinh ra từ tài sản sau khi chia cũng là tài sản riêng

  Trong trường hợp vợ, chồng đầu tư kinh doanh hoặc thức hiện nghĩa vụ dân sự riêng thì có thể chia tài sản chung (ngoài hai trường hợp này thì tài sản chung không được chia trong thời kỳ hôn nhân).

  Tài sản sau khi chia trở thành tài sản riêng của vợ, chồng.

  Hoa lợi, lợi tức sinh ra từ tài sản sau khi chia cũng là tài sản riêng

   

   

   
  38422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514100   22/02/2019

  cho mình hỏi với ạ!

  mình đang làm về chủ đề Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ và chồng. Vậy mình cần tìm hiểu những điểm nào nổi bật ạ

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #516316   31/03/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo quy định tại Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản như sau:
   
  -  Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện. 
   
  - Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
  + Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
  + Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  + Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
  + Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
  + Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
  + Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylinh2311 vì bài viết hữu ích
  vquang.coachingteam.lifemaster@gmail.com (05/12/2019)