Quyền tác giả và quyền liên quan có giới hạn thời gian bảo hộ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #566342 08/01/2021

  Quyền tác giả và quyền liên quan có giới hạn thời gian bảo hộ hay không?

  Thông thường, khi nhắc đến quyền tác giả và quyền liên quan, người nghe, người đọc sẽ cho rằng chúng mặc nhiên được bảo hộ vô thời hạn. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác hai loại quyền này vẫn bị giới hạn thời hạn bảo hộ theo pháp luật quy định như sau: 

  Đối với quyền tác giả, căn cứ vào Khoản 8 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009thì thời hạn bảo hộ được quy định như sau:

  Đối với quyền liên quan, căn cứ vào Điều 34 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thời hạn bảo hộ được quy định như sau:

   

  - Quyền nhân thân bao gồm:

  + Đặt tên cho tác phẩm;

  + Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; + Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 

  + Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả 

  => Sẽ được bảo hộ vô thời hạn

  - Quyền nhân thân thuộc quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản sẽ có thời gian bảo hộ như sau:
  a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; 

  Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố:

  + Trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

  Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b này; 
  b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; 

  + Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết
  c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

   

  - Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

  - Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình:

  + Được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố 

  + Hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

  - Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

  - Thời hạn bảo hộ quy định tại các 3 mục trênchấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

   

   

   
  798 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận