Quyền khai thác khoáng sản?

Chủ đề   RSS   
 • #560919 26/10/2020

  Quyền khai thác khoáng sản?

  Công ty cổ phần A đang hoạt động khai khai thác mỏ đá nhưng tình hinh hoạt động của công ty đang giảm sút. tôi không phải là thành viên của công ty A. Hiện nay tôi muốn nhận chuyển nhượng lại toàn bộ công ty A. khi nhận chuyển nhượng tôi có được nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của công ty không ạ.  tôi xin cảm ơn!

   
  860 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huyenhacam vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561652   30/10/2020

  nghuynhminhkhoi
  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 21 lần


  Về trường hợp của bạn, mình xin chia sẻ những ý kiến sau:

  Trường hợp bạn nhận chuyển nhượng công ty cổ phần thì lúc này công ty này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất là bạn. Do đó, bạn phải tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty và tiến hành thủ tục chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân.

  Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì bạn cần lưu ý các điều kiện để thực hiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, bao gồm các điều kiện sau đây:

  Đối với cổ phần phổ thông:

  - Được tự do chuyển nhượng cổ phần nếu từ 03 năm trở lên kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Nếu vẫn trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quyền chuyển nhượng sẽ bị hạn chế, cụ thể:

  + Cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lâp khác;

  + Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

  Đối với cổ phần ưu đãi:

  - Cổ phần ưu đãi cổ tức:  được tự do chuyển nhượng.

  - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: được tự do chuyển nhượng.

  - Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

  Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

  Về ngành, nghề của công ty thì vẫn không thay đổi sau khi bạn thực hiện chuyển nhượng, bạn vẫn có thể tiếp tục kinh doanh bằng ngành, nghề trước đó công ty đã đăng ký.

   
  Báo quản trị |  
 • #561939   31/10/2020

  tuanhh18
  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Pháp luật về khoáng sản hiện nay cho phép các tổ chức được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định 158/2016/NĐ-CP về việc chuyển nhượng quyền khai thác đáp ứng điều kiện như sau:

  - Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản 2010;

  - Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản 2010;

  - Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản;

  - Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.

  Nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, bao gồm các nội dung cần có quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 158/2016/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có phiếu tiếp nhận hồ sơ.

   

   
  Báo quản trị |