Quyền của vợ/chồng là người nước ngoài với quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #542575 31/03/2020

  Quyền của vợ/chồng là người nước ngoài với quyền sử dụng đất

  Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013 thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Do đó khi hai vợ chồng mua đất cần làm giấy cam kết mảnh đất là tài sản riêng của vợ. Về chế độ tài sản riêng của vợ, chồng, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

  Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

  1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

  2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

  3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

  4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.”

  Như vậy, pháp luật cho phép vợ, chồng có tài sản riêng được quyền tự định đoạt tài sản đó, nhập vào tài sản chung hoặc ủy quyền cho người kia quyền quản lý tài sản. Trong trường hợp người chồng là người nước ngoài nên để có quyền nhất định đối với quyền sử dụng đất (tài sản riêng của vợ) thì quyền sử dụng đất đó phải thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 44 kể trên.

  Tuy không được công nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam, nhưng người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam, chi tiết tại khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014. Vì chồng là người nước ngoài có kết hôn với vợ là người Việt Nam, theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung, nên để mua nhà ở tại Việt Nam thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện của người Việt Nam mua nhà ở tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng thêm điều kiện của người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Viêt Nam quy định tại Chương VII Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

   

   
  4690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận